Zľava!

SKUTOČNÉ KAMARÁTSTVA – PRACOVNÝ ZOŠIT – PDF FORMÁT

Original price was: €12,00.Current price is: €10,00. s DPH (8,33 bez DPH)

V dnešnej dobe viac, ako polovica detí má problém nájsť si priateľov a udržať si ich. Tieto problémy ich predurčujú k celoživotným vzťahovým výzvam. A, čo viac, rodičia uvádzajú, že málokedy vedia, čo robiť, aby pomohli svojim deťom nájsť si priateľov. Sociálne problémy v detstve môžu viesť k vážnejším problémom v dospievaní a dospelosti, preto je rozumné pomôcť dieťaťu s týmito zručnosťami už teraz.

Rodičia často netušia, že nízke sebavedomie sa môže u detí prejaviť rozlične v podobe problémov. Navyše, môže prispieť k úzkosti, akademickým problémom, depresii, problémom so správaním a ďalším. Budovanie základov sebaúcty môže pomôcť deťom získať sebadôveru, aby mohli čeliť svojim problémom a začať implementovať sociálne zručnosti. Zdravé vzťahy sú vo svojej podstate pozitívne – deti a mladí ľudia by sa mali vždy cítiť rešpektovaní, oceňovaní, podporovaní a povzbudzovaní. Mali by mať tiež možnosť slobodne sa rozhodnúť, ako budú konať a, čo hovoria; nemali by byť kontrolovaní, nútení alebo do ničoho manipulovaní. A práve preto, cvičenia v pracovnom zošite učia deti zdravé vzťahy , pri ktorých sa deti učia, ktoré vzťahy  sú alebo nie sú pre nich uspokojujúce. Detis sa tiež učia identifikovať potencionálne nezdravé vzťahy, aby dokázali rozpoznať to ako zdravé vzťahy vyzerajú.

Budovanie priateľstva je proces a vo všeobecnosti sa na ceste vyskytuje niekoľko hrbolčekov. Aj keď sa tieto vzostupy a pády môžu zdať zanedbateľné, zranené pocity medzi priateľmi môžu viesť k neláskavým interakciám a posúvaniu priateľstiev. Schopnosti riešenia konfliktov zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji zdravého priateľstva. Napríklad dieťa, ktoré sa snaží vyrovnať s frustráciou, pravdepodobne premietne túto frustráciu na kamaráta. Dieťa, ktoré má problém nájsť riešenia problémov s priateľstvom, sa môže cítiť beznádejne, keď dôjde k hádke. Dieťa, ktoré nevie, ako verbalizovať svoje pocity, pravdepodobne zamrzne a vypne sa, keď dôjde ku konfliktu.

 

Popis

SKUTOČNÉ KAMARÁTSTVA – PRACOVNÝ ZOŠIT – PDF FORMÁT

Svojmu dieťaťu môžete pomôcť určiť hranice tým, že sa s ním porozprávate o jeho pocitoch a o tom, čo môžu cítiť ostatní. To im pomáha rozvíjať empatiu a pochopiť, ako môžu byť hranice užitočné. Môžete tiež naučiť svoje dieťa obhajovať sa za seba modelovaním svojich vlastných hraníc a tak vytvárať zdravé vzťahy.

Aktivity v tejto knihe vám ponúkajú účinné nástroje, ktoré pomôžu vášmu dieťaťu stať sa lepším tvorcom priateľstiev. Cvičenia učia deti širokému spektru sociálnych zručností vrátane získavania a udržiavania nových priateľov, hľadania priateľov so spoločnými záujmami, spôsobov, ako sa vyrovnať s odmietnutím a tipov na rozvíjanie zdravých vzťahov medzi dáva ním a prijímaním, vytváranie si osobného priestoru a schopnosti sefareflexie. S praxou môžu zručnosti v tejto knihe pomôcť mladým ľuďom nájsť podporu počas prechodu, vybudovať si sebaúctu a stať sa tak odolnými dospelými, ktorí si vedia vytvárať a udržať zdravé vzťahy.

FOTO OD NAŠÍCH FANÚŠIKOV

Ako mnohí dospelí aj deti často podceňujú svoje silné stránky, pričom sa zameriavajú na negatívne skúsenosti a slabé stránky a to aj počas tvroby nových priateľstiev. Cieľom pracovného zošita je identifikovať ich vlastné pozitívne vlastnosti vo vzťahoch, zameriať sa na ne a využiť ich počas riešenia konfliktov.

Pracovný zošit slúži hlavne ako pomôcka k lepšiemu pochopeniu aké vzťahy deti majú a aký dopad tieto vzťahy majú na ich sebavnímanie. Počas cvičení môžete klásť deťom rozličné dolňujúce otázky, aktuálne pre to čo sa v živote dieťaťa práve deje, a to či už v škole alebo doma.

Odporúčame, aby ste vy ako rodič počas tohto cvičení úzko spolupracovali so svojím dieťaťom . Deti môžu mať problém premýšľať o odpovediach na niektoré otázky a dospelý im môže pomôcť nasmerovať ich správnym smerom. Pracovný zošit  poskytuje rodičom dobrú príležitosť na precvičenie poskytovania chvály a zvyšovania vnútorných hodnôt ako dobrota, láska, spolupatričnosť alebo ochota pomáhať.

PRACOVNÝ ZOŠIT SA DÁ VYTLAČIŤ VO FORMÁTE A4 , KAŽDÉ CVIČENIE JE NA INDIVIDUÁLNEJ STRANE ZOŠITA. ZOŠIT MÁ 23 STRÁN PLUS OBÁLKA.

 

SKUTOČNÉ KAMARÁTSTVA – PRACOVNÝ ZOŠIT – PDF FORMÁT

Možno by sa Vám páčilo…