Program bezpodmienečného života, takzvaná sebatransformácia, využíva prvky neurokognitívneho a neurolingvistického programovania. Zameriava sa na individuálne ciele, ktoré si stanovíte a potom pomocou bezpodmienečnej vízie a neurokognitívnych cvičení pre emočnú reguláciu a modifikáciu správania,  implementujete ich do každodenného života a nastavíte si svoj bezpodmienečný životný štýl.

Prostredníctvom neurokognitívnych a neurolingvistických cvičení si krok za krokom vytvoríte bezpodmienečný životný štýl, ktorý vám pomôže implementovať nové pozitívne vzorce správanie do každodenného života. Uvedomením, že žiaden zlozvyk sa nedá odnaučiť za jeden deň alebo týždeň, tak isto preprogramovanie negatívnych vzorcov správaniaAk zotrváte na ceste bezpodmienečného programu, časom sa stane súčasťou vašich nových bezpodmienečných vzorcov správania, pretože sa prepoja nové kognitívne siete založené na bezpodmienečnom životnom štýle. Len opakovaním nových vzorcov správania nainštalujete váš nový bezpodmienečný program, a tým nastolíte akúsi rovnováhu do vášho života.

Tak isto ako všetko ostatné vo vašom živote, len precvičovaním sa stávate v určitej veci lepšími, a to isté platí o vašom vnímaní, autosugestiou preprogramujete svoje myslenie z negatívneho na pozitívne. Pomocou autosugestie budete schopní zmeniť vaše kognitívne siete a preprogramovať vaše myslenie.

 


PROGRAM BEZPODMIENEČNÉHO ŽIVOTA

Je založený na šesť základných krokov alebo takzvaných levelov

Podmienečná minulosť je prvým krokom (Level 1) bezpodmienečného programu je pochopenie podmienčenj minulosti . Vedie k pochopeniu toho, ako ste sa stali tým, kým ste dnes. V prvom kroku sa naučíte dekódovať vaše detstvo a hlavne prečo a, ako sa vaša minulosť stala podmienečnou. Je dôležitou súčasťou bezpodmienečného programu, aby ste pochopili prečo konáte, ako konáte v niektorých dôležitých životných situáciách a momentoch aj hlavne prepojenie vašej emočnej bolesti s vašou podmienečnou prítomnosťou.

Podmienečná prítomnosť je druhým krokom (Level 2) bezpodmienečného programu. Vysvetľuje, ako je váš život naďalej podmienečným a ako sa generačný cyklus opakuje. Vystetluje ako sa podmienečné faktory preniesli do prítomnosti a vznik vášho psychologického DNA a jeho vplyvy na vaše každodenné rozhodnutia.

Vízia bezpodmienečného života je tretím krokom (Level 3) bezpodmienečného programu. Development bezpodmienečnej vízie a stanovenie si životných cielov napomáha k uvedomeniu si nezdravých faktorov vo vašom podmienečnom živote. Vytvorením bezpodmienečnej vízie si nastavíte smer nového bezpodmienečného života, čím tak aktivujete aj nový zdravší bezpodmienečný životný stýl a postavíte sa na cielovú čiaru k bezpodmienečnému životu.

Programovanie bezpodmienečnej budúcnosti je štvrtým krokom (Level 4) bezpodmienečného programu. V tomto kroku pomocou hlbšieho uvedomenia a vnímanie nezravých vzťahových väzieb v toxických vzťahoch a podmienečných vzorcov správania, napomáha k uvedomeniu si rozdielnosti bezpodmienečného života a doterajšieho podmienečného života. Pocmocou kognitívno behaviorálnych cvičení aktivuje svoju myseľ k bezpodmienečnému vnímaniu samého seba a pomaly začnete meniť svoje psychologické DNA z podmienečného na bezopdmienečné.

Aktivácia bezpodmienečnej budúcnosti je piatym krokom (Level 5) bezpodmienečného programu a je aktivácia bezpodmienečného životného štýlu pomcou neuroligvistického programovania mysle. A to implementovaním zdravých faktorov, transformácie vzťahov, nastolenia bezpečných vzťahových väzieb a bezpodmienečných vzorcov správania sa vás nový bezpodmienečný program stáva súčasťou nového bezpodmienečného života.

Manažement bezpodmienečného života je šiestym krokom (Level 6) bezpodmienečného programu. Je to akýsi antivírusový program pre nastolenie emočnej regulácie pomoc kombinácie praktických kognitívno-behaviorálnych a neuro-ligvistických cvičení. Schopnosť udržať si bezpodmienečný program bez zavírovania a hlavne schopnosť naučiť sa rozličné meditačné, emočno-regulačné prvky a hlavne ich zakomponovať do nového bezpodmienečného životného štýlu, aby ste si boli schopní udržať si smer vašej vízie. A pretože život stále prináša nové nástrahy a problémy, ktoré treba riešiť priebežne. Manažment bezpodmienečne života je nevyhnutný, aby vám pomohol naďalej pretrvávať v bezpodmienečnom správaní a myslení aj počas emočne napätých situácií, ktoré prináša život.


Bezpodmienečná terapia je cesta za sebapoznaním, ktorá vás môže niečomu novému naučiť a pozmeniť smer vašej životnej cesty


12 – 16 individuálnych sedení s praktickými neurolingvistickými cvičeniami na emocionálnu reguláciu a manažment stresujúcich, toxických a podmienečných faktorov vo vašom živote.

Rozpis sedení je len informatívného charakteru, je flexibilný a meniteľný za základe potrieb klienta.


1. sedenie 
Možnost telefonického alebo osobného zoznámenia sa s programom
Identifikácia potrieb klienta.

2. sedenie
TEÓRIA BEZPODMIENEČNÉHO ŽIVOTA
STRES A JEHO SYMPTÓMY
Zohnámenie sa s programom a identifikácia stresových symptómov.

3. sedenie
PODMIENEČNÁ MINULOSŤ
Identifikácia podmienečnej minulosti a jej dopad.

4. sedenie
PODMIENEČNÁ PRÍTOMNOSŤ
Identifikácia toxických a stresových faktorov a jej vplyv.

5. sedenie
VÍZIA BEZPODMIENEČNÉHO ŽIVOTA
Personifikovaný development bezpodmienečnej vízie, cielov a hľadanie vášho skutočného potenciálu.

6 a 7 sedenie
NAPROGRAMOVANIE BEZPODMIENEČNEJ BUDÚCNOSTI
Prostredníctvom cvičení tvorba bezpodmienečného životného štýlu.

8, 9 a 10 sedenie
AKTIVÁCIA BEZPODMIENEČNÉHO ŽIVOTA
Aktivácia  bezpodmienečného života a eliminácia podmienečných faktorov.

11, 12 a 13 sedenie
MANAŽMENT BEZPODMIENEČNÉHO ŽIVOTA

Aplikácia cvičení do každodenného života a bezpodmienečného životného štýlu, respektíve diagnostika nových stresových reakcií a pomoc s ich riešením.

14, 15 a 16 sedenie
IDENTIFIKÁCIA NOVEJ STRESOVEJ ZÁŤAŽE A MODIFIKÁCIA BEZPODMIENENEČNÉHO ŽIVOTÉHO ŠTÝLU

Priebežná diagnostika nových stresových reakcií a ich dlhodobý vplyv na nový bezpodmienečný životný štýl, aplikácia potrebných bezpodmienečných zmien.

 

Program je najefektívnejší, ak sa aplikuje minimálne raz týždnne po dobu prvých troch mesiacov, s prechodom na manažment raz mesačne po dobu ďalších troch mesiacov.