MOJA KNIHA MINDFULNESS – PRACOVNÝ ZOŠIT – TLAČENÝ FORMÁT

14,00 s DPH (11,67 bez DPH)

MOJA KNIHA MINDFULNESS – PRACOVNÝ ZOŠIT

Mindfulness alebo všímavosť napomáha deťom pomôcť prekonať výzvy, postarať sa o veľké pocity a poučiť sa zo skúseností s nimi a sveta okolo nich. Táto kniha o všímavosti poskytuje pre deti zábavné cvičenia a jednoduché stratégie, ktoré im pomôžu sústrediť sa, rozvíjať schopnosti zvládania emócií a zvládať náročné situácie. Deti začnú svoju cestu všímavosti s praktickými nástrojmi, ktoré im pomôžu konať láskavo voči sebe a ostatným, žiť s väčšou pozitivitou a radosťou a vysporiadať sa s bežnými problémami, ako je impulzívnosť, úzkosť a slabá koncentrácia. Navyše, práca s dychom pomáha deťom budovať sociálno-emocionálne a výkonové funkčné schopnosti. Keď deti používajú tieto techniky na vyjadrenie hnevu bez toho, aby ublížili sebe (alebo iným ľuďom či veciam), dokážu sa lepšie sústrediť v triede a budovať si dobré priateľstvá.

Cvičenia a aktivity na všímavosť môžu byť prínosom pre deti a sú jednoduchým spôsobom, ako sa naladiť na pozitívne myšlienky a pocity. Mindfulness sú upokojujúce aktivity, ktoré podporujú pohyb, meditáciu, dýchanie a introspekciu. Pomáhajú deťom nadobudnúť schopnosť sústrediť sa na prítomný okamih, pracovať so starosťami, robiť dobré rozhodnutia, prejaviť súcit, začať a ukončiť deň pozitívne, ktoré im budú prínosom po celý život. Už od prvých chvíľ môže všímavosť pomôcť minimalizovať úzkosť a zvýšiť pocit šťastia. Deti všetkých vekových kategórií môžu ťažiť zo všímavosti, jednoduchej praxe vnášania jemného, ​​akceptujúceho postoja do prítomného okamihu. Tým, že podporuje pocit šťastia a zmierňuje stres, pomáha aj rodičom a opatrovateľom.

PRACOVNÝ ZOŠIT JE FORMÁ A4, POČET STRÁN 30

 

Popis

Pracovný zošit slúži ako pomôcka pri zlepšovaní sebakontroly, objektivity a tolerancie stresov. Trénuje a zvyšuje schopnosť sústredenia, schopnosť vyrovnať sa s každodenným stresom, zvyšuje koncentráciu a mentálnu zrelosť, emocionálnu inteligenciu a schopnosť vnímať druhých a seba s láskavosťou, prijatím a súcitom. Pracovný zošit ponúka základné tipy mindfulness aktivít, ktoré sú vhodné ako pre deti, tak aj pre dospelých všetkých vekových kategórií.

Pri každej aktivite je vysvetlené, ako s ňou treba pracovať. Aktivity môžu robiť spolu s deťmi aj rodičia. Naučia sa, ako používať tvorivú predstavivosť a pomocou senzorického vnímania ju prepojiť s dýchaním, čím sa upokojí myseľ. Relaxačné cvičenia pomáhajú deťom ľahšie zaspať, získať schopnosť upokojiť sa kedykoľvek a kdekoľvek. Navyše, aktivity zamerané na hľadanie objektov napomáhajú k zlepšeniu pozornosti zameraním sa na jeden objekt.

Odporúčame, aby ste vy ako rodič počas týchto cvičení úzko spolupracovali so svojím dieťaťom. Deti môžu mať problém premýšľať o odpovediach na niektoré otázky a dospelý ich môže nasmerovať správnym smerom. Pracovný zošit poskytuje rodičom  príležitosť na precvičenie poskytovania chvály a zvyšovania vnímania. A pamätajte, že všímavosť môže byť zábavná a stať sa súčasťou každodenného života a bezpodmienečného životného štýlu.

OBSAH

AKO PRACOVAŤ S TÝMTO ZOŠITOM?

MINDFULNESS VNÍMANIE

RELAXAČNÁ MAĽBA – LEV

VĎAČNOSŤ JE…

RELAXAČNÁ MAĽBA – MOTÝLE

DOKÁŽEM TO ZMENIŤ!

RELAXAČNÁ MAĽBA – KVETINA

MOJE MYŠLIENKY

KTO HĽADÁ, NÁJDE

SKENOVANIE TELA – DIEVČA

SKENOVANIE TELA – CHLAPEC

VNÚTORNÝ POKOJ

MINDFULNESS DÝCHANIE – KRUH

MINDFULNESS DÝCHANIE – TROJUHOLNÍK

RELAXAČNÉ SUDOKU

FARBY OKOLO NÁS

DOKÁŽEŠ NÁJSŤ

SENZORICKÉ CVIČENIE – DOTYK

SENZORICKÉ CVIČENIE – ZRAK

SENZORICKÉ CVIČENIE – CHUŤ

SENZORICKÉ CVIČENIE – SLUCH

AKO BYŤ ŠŤASTNÝ?

AKO SA PRÁVE CÍTIM?

MOJE ZDRAVÉ JA

FORMÁT A4, POČET STRÁN 28 PLUS OBÁLKA. KAŽDÉ CVIČENIE SA NACHÁDZA NA INDIVIDUÁLNEJ STRANE ZOŠITA.

 

 

MOJA KNIHA MINDFULNESS – PRACOVNÝ ZOŠIT – TLAČENÝ FORMÁT