Ako funguje bezpodmienečná terapia?

 

Vnímanie sveta, ako takého ako aj tvorba vašej reality  sa tvorí cez akýsi filter  životných skúseností, vplyvom traumy, výchovou rodičov,ako aj hodnotami spoločnosti. Tieto faktory boli súčasťou vašej podmiendčnej minulosti a pretrvávajú do podmienečnej prítomnosti. Všetky tieto podmienečné externé faktory majú vplyv na tvorbu vašej reality a tak ovplyvňujú tvorbu vášho psychologického DNA.

Počas detstva, Aay ste boli schopní prežiť v podmienečnom svete, vytvorili ste si  svoj nefunkčný podmienečný  psychologický program. Podmienečné detstvo vytvára psychologický základ pre vaše hodnoty a vnútorné jadrové presvedčenia. Cez skreslený filter negatívnych životných skúseností a externých podmienečných vplyvov,  tak potom vnímate aj samých v kontexte, ktorý vám je známy. V takomto prípade schopnosť vydhodnotenia vašej reality môže byť skreslená, pretože im pridávate negatívnu hodnotu. Negatívne jadrové presvedčenia ovplyvňujú pohľad na danú životnú situáciu, tak že často vidíte pohár napoly prázdny, namiesto napoly plný. Len svojou vlastnou nečinnoťou zotvrávate v podmienečnej minulosti, a neustále sa do nej vraciate aktiváciou podmienečných jadrových presvedční. A práve preto nikdy naozaj nežijete slobodne.

Terapia bezpodmienečného života napomáha zvládať stres a s ním súvisiace podmienečné symptómy. Podmienečný symptómy ako podmienečné prostredie, v ktorom žijete, toxické vzťahy, podmienečné sociálne a kultúrne normy, alebo aj globálne vplyvy, ktoré si možno ani neuvedomujete ako ovplyvňujú vaše každodenné rozhodnuita.

Terapia bezpodmienenčného života napomáha k dosiahnutiu schopnosti nadobudnúť bezpodmienečné návyky a vzorce správania, ktoré pomáhajú nastoliť emočnú reguláciu.

Praktizovaním bezpodmienečnosti zlepšíte kvalitu svojho života.

 

Bezpodmienečný životný stýl dáva šancu žiť s vnútornou rovnováhou. Bezpodmienečnosť  pomáha ľuďom takmer v každej oblasti života. Cvičenie mysle vyžaduje prax. Čím viac cvičíte, tým lepším sa v praktizovaní bezpodmienečnosti stávate.  Menej stresu, úzkostí, lepšie vzťahy, väčšie sebavedomie, menšie riziko chronických chorôb a zdravšie stravovacie návyky. To je len zlomok pozitívnych zmien, ktoré dokáže priniesť bezpodmienečný životný štýl do bežných aktivitých, ktoré sú každodennou rutinou vo vašom živote.

 

Bezpodmienečnosť pomáha

redukovať stres

zvyšovať kvalitu vzťahov

zvyšuje profesný výkon a efektivitu

podporuje osobnostný, ale aj profesný  rozvoj

zvyšujuje emocionálnu inteligenciu

znižuje depresiu a pocity úzkosti

napomáha zvládať stresové situácie

napomáha k nastoleniu emocionálnej rovnováhy

riešenie problémov súvisiacich s pocitom vyhorenia

prostredníctvom bezpodmienečnej vízie zlepšuje celkovú kvalitu života

 

Prostredníctvom behaviorálno-kognitívnych a neurolingvistických cvičení si krok za krokom vytvoríte bezpodmienečný životný štýl, ktorý vám pomôže implementovať nové pozitívne vzorce správanie do každodenného života. Predtým ako začnete, si treba ale uvedomiť, že žiaden zlozvyk sa nedá odnaučiť za jeden deň alebo týždeň, tak isto preprogramovanie negatívnych vzorcov správania na pozitívne vyžaduje čas a energiu.

 

Praktizovaním bezpodmienečnosti preprogramujete a pretrénujete myseľ      k emočnej regulácii a pozornosti.

Postupom času sa nové vzorce správania a nové myšlienkové vzorce stanú súčasťou vašich nových bezpodmienečných vzorcov správania, pretože sa prepoja nové kognitívne siete založené na bezpodmienečnom životnom štýle. Len opakovaním nových vzorcov správania nainštalujete váš nový bezpodmienečný program, a tým nastolíte akúsi rovnováhu do vášho života. Praktizujetizovaním cvičení bezpodmienečnosti, uvedomenie a sebaregulácia prichádza prirodzene, vtedy keď ju potrebujete.

 

Z pohodlia vášho domova cez online poradňu prostredníctvom telefonického poradenstva alebo aj cez aplikácie ZOOM, Skype, Viber, WhatsApp…

 

Ak nemáte čas na sedenia, tak si môžete objednať knihu Bezpodmienečný život, vďaka ktorej máte unitkátnu možnosť stať sa vaším vlastným teraputom, a to len za cenu jedného sedenia! Tak čo si vyberiete, podmienečnosť v ktorej ste žili doteraz, alebo ozajstné šťastie? Rozhodnutie je len na vás. Objednať sa môžete už dnes a napíšte nám na  info@bezpodmienecnyzivot.sk