FORMY EMOCIONÁLNEJ MANIPULÁCIE

Toxickí ľudia a narcistické typy ľudí využívajú viacero foriem emocionálnej manipulácie na to, aby zmanipulovali osobu, ktorú si vyhliadli a to kognitívnym skreslovaním vašej reality. Naučte sa rozpoznať formy emocionálnej manipulácie a identifikovať ľudí vo svojom živote, ktorí by mohli mať na vás toxický vplyv. Pozrime sa bližšie na formy emocionálnej manipulácie.

Emocionálna manipulácia je forma skreslovania reality, ktorá pomaly mení vaše vnímanie až nakoniec prestávate veriť sami sebe a veríte v to, čo vám hovorí manipulátor a začínate vnímať jeho verziu ako pravdu. Na skreslovanie reality emočný manipulátor využíva viacero foriem maniupulácie. Medzi ktoré patrí aj:

Čierno-biele myslenie. Emocionálny manipulátori týmto spôsobom vidia veci z hľadiska buď – alebo, niečo je dobré alebo zlé, všetko alebo nič. Čierno-biele myslenie neuznáva, že existuje vždy niekoľko odtieňov sivej medzi čiernou a bielou. Vnímaním iba dvoch možných alternatív ignoruje stred, ktorý býva často najrozumnejším riešením. Pri narcistických typoch ľudí sa s tým stretávame pomerne často, buď ste ich priateľ, alebo nepriateľ. Nič medzi tým neexistuje. A ak ste ich nepriateľ, tak si musíte dávať pozor!

Personalizácia alebo zosobňovanie. Pri tomto type manipulatívneho myslenia má emočný manipulátor tendenciu brať veci osobne. Pripisuje si veci alebo úspechy druhých, alebo naopak, obviňuje druhých zo svojich vlastných neúspechov. Emocionálny manipulátor môže tiež pripisovať svoje neúspechy vonkajším okolnostiam a ľuďom, nad ktorými nemá kontrolu, takže vlastne za svoje zlyhanie ani nemôže, za jeho neúspechy môžu predsa iní.

Podmienečné, pasívno-agresívne vyhlásenia. Emočný manipulátor využíva viacero foriem vyhlásení, ako „mal by si“, ktoré sú takmer vždy spojené s kognitívnym skreslením. Tento typ myslenia môže vyvolať vo vás pocity viny alebo neadekvátnosti, ak nenapĺňate očakávania danej osoby. Konverzácia s podmienečnými vyhláseniami môže znieť nasledovne:  „Mal si mi zavolať, ale vidím, že tebe na našom vzťahu nezáleží!“ „Mala by si mi poďakovať za všetku pomoc a čas, ktorý som ti venovala, no ale vidím, že si nevážiš moju pomoc.“  Dôležité je si uvedomiť, že akokoľvek sa v živote budete snažiť a bez ohľadu na to, ako veľmi si niečo želáte, nie vždy je možné naplniť očakávania druhých. Navyše ak ide o emocionálneho manipulátora. On si vždy nájde nový dôvod, prečo to, čo ste urobili, nebolo dostačujúce.  

Zveličovanie alebo katastrofovanie. K tejto forme manipulácie dochádza, ak osoba vidí akýkoľvek jav ako najhorší možný výsledok alebo skutočnosť. Emocionálny manipulátor, ktorý využíva katastrofovanie, môže vo vás vyvolať myšlienky, že ak zlyháte napríklad pri jednej skúške, pravdepodobne zlyháte v celom kurze, ba dokonca sa vám zrúti celý svet. Predpovedanie najhoršieho možného výsledku presúva vašu pozornosť z pozitívneho výsledku, z vašej vízie, na negatívny výsledok. Vy sami potom naďalej predpovedáte katastrofické možnosti, dokonca aj po odchode emocionálneho manipulátora. V takomto štádiu si zmanipulovaná osoba ešte pred skúškou môže predstavovať, že zlyhá, a začne sa tak aj správať – do skúšky nedá všetku svoju energiu, však predsa vie a sama sa uistila v tom, že by aj tak nedopadla dobre.  

Minimalizovanie. Opak katastrofovania je minimalizovanie, ktorý využíva emocionálny manipulátor na skreslenie vášho vnímania dôležitosti niektorých životných situácií alebo úspechov, napríklad že riešenie nejakej životnej situácie nie je až také dôležité a môžete ho odložiť na neskôr. V takomto prípade sa môže stať, že nebudete riešiť dôležité okolnosti a vystavíte sa rozličným rizikám súvisiacim s neriešením danej situácie.    Manipulátor môže skresliť vaše myslenie aj minimalizovaním vašich úspechov, pretože sám prahne po uznaní, aké ste dosiahli vy. Manipulátor vám dá patrične najavo, že on sám dosiahol väčšie úspechy, a vy strácate radosť z dosiahnutia vlastného úspechu a strácate aj vnútornú sebadôveru. Na váš  úspech sa úplne zabúda, pozornosť sa opätovne presmerovala a upriamuje sa  na manipulátora. Práve úspechy druhých často u narcistických osôb vyvolávajú pocit menejcennosti. 

Čítanie myšlienok. Emočný manipulátor využíva tento typ manipulácie na to, aby vás presvedčil, že vie lepšie ako vy, čo je pre vás najlepšie, čo cítite, pretože on vás pozná lepšie ako vy sami seba. Vplyvom manipulácie si osoba začne myslieť, že manipulátor jej chce pomôcť, a začne konať v rozpore so svojimi presvedčeniami, pretože dôveruje cudziemu názoru viac ako sebe. 

Predpoveď budúcnosti. Pri tejto forme manipulácie sa využíva tendencia predpovedať budúcnosť so zvyčajne negatívnym výsledkom. Pri predpovedaní budúcnosti má manipulátor priamy úmysel.      Napríklad, pred filmom emočný manipulátor, ktorému sa s vami nechce ísť na predstavenie, povie: „Viem, že všetky vstupenky budú vypredané, keď tam prídeme. Tak načo tam vôbec budeme chodiť? Poďme radšej na večeru na naše obľúbené miesto!“

Typy takýchto tvrdení vás odrádzajú od konania, ako ste si pôvodne naplánovali, začnete vnímať situáciu ako vopred neúspešnú a nepokúsite sa ani zistiť, či je to v skutočnosti tak, pretože dôverujete názoru manipulátora. Manipulátor určí, kam pôjdete bez toho, aby priamo povedal, že sa mu nechce ísť do kina, aby nemusel čeliť vášmu vzdoru. Nakoniec idete tam, kam mal manipulátor od začiatku naplánované ísť, a to napr. na večeru do jeho obľúbenej reštaurácie.

Filtrovanie. Ide o skresľovanie reality prostredníctvom selekcie informácií, ktoré nie sú pre vašu situáciu priaznivé. Počas filtrovania emocionálny manipulátor zväčša vylúči pozitívne fakty a zameria sa na kritické komentáre, založené na jednom pravdivom negatívnom jave, skúsenosti alebo udalosti, čo nepriamo vedie k pocitu zlyhania alebo neadekvátnosti danej osoby. K filtrovaniu sa pridávajú aj ďalšie formy manipulácie, najčastejšie zveličovanie a predpovedanie budúcnosti.  

Obviňovanie. Emočný manipulátor rád obviňuje druhých z toho, že zlyhal alebo že sa mu niečo v živote nepodarilo. Ukazovanie prstom a hľadanie externých okolností, prečo to práve on mal v živote oveľa ťažšie nielen ako vy, ale ako väčšina ľudí, je najčastejšia forma tajných narcistov. Vyvoláva vo vás pocit ľútosti a vy ste ochotní odpustiť im ich nedostatky, veď predsa oni to v živote mali ťažké.

Emocionálne obhajovanie. Manipulátor ho využíva, aby ešte viac spochybnil vašu realitu a vyvolal nerovnováhu vo vašom myslení. Začnete spochybňovať svoje pocity, pretože protistrana vás bude presviedčať, že to, čo cítite, nie je adekvátne, prestanete vnímať svoje emocionálne potreby a začnete veriť, že vaše reakcie nie sú v danej situácii správne. To ponúka priestor pre manipulátora, aby ste boli ľahšie zmanipulovateľnými, keďže prestanete veriť vlastným pocitom. Táto forma manipulácie je nebezpečná z hľadiska dlhodobého vystavenia sa emocionálnemu skresľovaniu reality. To môže viesť ku kognitívnemu rozpolteniu a nakoniec k úplnej strate identity.

 

Uvedený problém vystihuje napríklad jeden z mediálnych opisov diela F. Kafku.

Napriek tomu, že jeho román Proces je starý vyše sto rokov, dodnes sa považuje

za jedinečný a aktuálny obraz emocinálnej manipulácie a skresľovania reality.

 

“Hoci je presvedčený o svojej nevine, zamotáva sa do vlastnej pavučiny úvah, lebo od chvíle zatknutia je všetko, čo urobí
alebo povie, dokonale použité proti nemu. Naráža na konkrétne aj abstraktné priestory gigantickej prázdnoty a osamotenia.
Sú plné neznámych ľudí,  lživých asociácií,  falošného svetla,  špinavej temnoty, desivého neporiadku.                                    
Prenasledujú ho nelogické situácie, ktoré však do seba nebezpečne zapadajú.  Absurdné súvislosti ho trápia,  zneisťujú,
až napokon,  zlomený, začína veriť vo svoju vinu.”

 

                                                                                                                                                                                                   DENNÍK SME

 

Kognitívna projekcia. Emočný manipulátor, ktorý zažíva svojvoľnú zaujatosť, často pridáva svoje vlastné negatívne vlastnosti a obviňuje druhých z takéhoto konania. Pridávaním negatívnych vlastností vám sa manipulátor „oslobodzuje“ a vyrovnáva so situáciou, nad ktorou doposiaľ nemal žiadnu kontrolu. Kontrolu ale teraz získal tým, že opätovne spochybnil vašu osobnosť a váš charakter. Vy sa začnete zamýšľať nad tým, či si ľudia vo vašom blízkom okolí myslia, že tak naozaj konáte. 

Leveling. Je to najčastejšia forma narcistickej manipulácie. Využíva kognitívnu deformáciu vnímania. Všetko, v čom ste v porovnaní s danou osobou lepším alebo v niečom vynikáte, manipulátor musí spochybniť a slovne znehodnotiť, aby mal pocit vyššej hodnoty ako máte vy. Takzvané „ego up“ alebo „level up“ je narcistická potreba nadradenosti nad inou osobou, ktorá je vždy silnejšia ako dôvera v samých seba.

Pasívno-agresívne správanie, pasívno-agresívne frázy tiché zaobchádzanie. Pri „tichom zaobchádzaní“ narcista odmieta komunikovať a vy si ani nie ste istý prečo. Je to spôsob, ako opätovne získať nad vami moc a kontrolu a vyviesť vás z miery a nastoliť emocionálnu destabilizáciu, čím budete viac náchylný k jeho manipulácii. Pasívno-agresívne frázy sú vyjadrenia, ktoré začínajú komplimentom no vždy končia kritikou.

 

Emocionálni manipulátori často využívajú kombináciu viacerých foriem manipulácie na to, aby spochybnili vaše kognitívne myslenie, a tak získali nad vami kontrolu. Sú to naučené a zakódované vzorce správania, ktoré teraz využívajú vo svoj prospech. Často si až po ukončení vzťahu s takouto osobu uvedomíte ako veľmi bolo vaše zmyýšlanie nimi ovplyvnené. Navyše kognitívne skreslenie prispieva k pocitom úzkosti, čo vedie k chronickej depresii, ako aj k radu iných psychosomatických ochorení.

Viac o formácj emocionálnej manipulácie a kto narcisti v skutočností sú a ako odhaliť ich manipulatívne taktiky, sa dozviete v mojích knihách Päťdesiat odtieňov narcistu a Pod rúškom emocionálneho predátora. 

 

 

 

 

Referencia: SME KULTÚRA, Kafkov Proces: všetko, čo poviete bude použité proti Vám. Eva Andrejčáková.