Terapia bezpodmienečného života

Terapia bezpodmienečného života

Trauma informovaná bezpodmienečná terapia ponúka  neurolingvistické cvičenia s radou aspektov naratívnej, expozíčnej, pozitívnej a kognitívno-behaviorálnej, dialekticko-behaviorálnej a somatickej psychológie. Kombináciou viacerých teórií je úspech dosiahnutia bezpodmienečného života možný a znásobuje sa. Probémom je, že väčšina terapeutov posykuje a využíva len

Hierachia bezpodmienečného života

Hierachia bezpodmienečného života

Hierarchia bezpodmienečného života umožňuje pochopenie tých vzorcov správania, ktoré podporujú bezpodmienečný životný štýl a tých vzorcov správania, ktoré sú v súlade s vnútornými hodnotami a nahrávajú alebo podporujú vaše pozitívne jadrové presvedčenia. Aby sa váš život mohol stať bezpodmienečným a

Program bezpodmienečného života

Program bezpodmienečného života

Program bezpodmienečného života, takzvaná sebatransformácia, využíva prvky neurokognitívneho a neurolingvistického programovania. Zameriava sa na individuálne ciele, ktoré si stanovíte a potom pomocou bezpodmienečnej vízie a neurokognitívnych cvičení pre emočnú reguláciu a modifikáciu správania,  implementujete ich do každodenného života a nastavíte si svoj

Ak Vás naše služby zaujali neváhajte nás kontaktovať na čísle 0948487001 alebo emailom info@bezpodmienecnyzivot.sk.

KONTAKT