EMOCIONÁLNA TRAUMA

Zamyslíte sa, čo sa vám vybaví, keď počujete slovo trauma? Pravdepodobne myslíte na nejaký typ katastrofickej udalosti, ako je vojna, autonehoda, ale úmrtie blízkej osoby, pravdepodobne myslíte na niečo pri čom svedok tejto udalosti bol traumatizovaný na celý život.  Emocionálnu traumu možno opísať ako akúkoľvek udalosť, ktorá má dlhodobý vplyv na emočný stav obete traumy. Za emocionálnu traumu sa považuje vystavenie skutočnému alebo mysliteľnému zraneniu, násiliu, alebo udalosti, v tom prípade ak, keď je integrita jednotlivca značne narušená.

Emocionálna trauma je výsledkom udalostí alebo série udalostí, alebo aj súboru okolností, ktoré jednotlivec prežíva ako fyzicky, alebo emocionálne škodlivé a ničivé a ohrozujúce, a to má za následok trvalé nepriaznivé emocionálne účinky na jeho schopnosť žiť plnohodnotný život. Takéto traumatické udalosti sa môžu týkať aj zážitku, ktorý preťažuje schopnosť človeka zvládať tohto emocionálne napätie, čím sa narúša jeho pocit bezpečia ako, aj vnímanie kontroly a schopnosť emocionálnej regulácie.

Neschopnosť emočne sa regulovať a kontrolovať impulzy či je to už niečo, čo by daná osoba mala prestať robiť alebo práve naopak, neschopnosť začať robiť niečo, čo je potrebné je často výsledkom práve nespracovanej emočnej traumy. Ľudia často nevedia, čo to vlastne emocionálna trauma je a nevedia ani to, ako sa prejavuje. Pri predstave traumy si ľudia často predstavujú nejaké katastrofické udalosti ako vojnu autonehodu alebo úmrtie blízkej osoby. Obete emocionálnej traumy sa často vnímajú, ako nejaký svedkovia dramatické udalosti alebo ak niekto zažil naozaj nejakú stratu blízkej osoby.

Za emocionálnu traumu sa považuje vystavenie skutočnému alebo aj mysliteľné mu, alebo vnímané mu zraneniu na násiliu, alebo udalosti, a to v prípade, že určitý jedinec si mysli, že jeho integrita, alebo bezpečnosť bola narušená. Emocionálna trauma je výsledkom rozličnej udalosti alebo série udalosti, alebo rozličnej okolnosti, pri ktorých tento človek prežíva, čo už fyzické, alebo emocionálne škodlivé stresujúce ničivé, alebo ohrozujúce a okolnosti, ktoré majú nepriaznivé emocionálne následky, čím ovplyvňujú, že tento človek nie je schopný žiť plnohodnotný život.

 

Neschopnú žiť plnohodnotný život môže mať za následok aj tak je človek emočne preťažený, pretože buď prechádza nejaký ťažkým životným momentom alebo tým jednoducho, že v živote môže mať viac malých, ale nazbieraných stresujúc ich momentov, ktoré sú emočne náročné. Tieto emočné napäté situácie, ktoré, ktorých je viac či už v práci môže niekto niečo zažívať potom doma môže prechádzať s partnerom nejakými vzťahový mi problémami a navyše môže riešiť dajme tomu nejaké finančné problémy rozličné tieto stresujúce situácie môžu narúšať pocit bezpečia tohto človeka a jeho vnímanie, že stráca akúsi kontrolu a schol plnosť na tom svojím životom a tým nepriamo stráca schopnosť seba regulovať sa, pretože týchto veľa stimulantov a veci, ktoré ovplyvňuje jeho vnímanie ho preč a emočne preťažujú.