NESPRACOVANÁ EMOCIONÁLNA TRAUMA 

 

Nespracovaná emocionálna trauma môže byť naozaj aktivovaná akýmikoľvek životnými udalosťami, a to aj pozitívnymi alebo takzvanými bezpodmienečnými aktivátormi, alebo spúšťačmi. Napríklad kúpa domu svadba štúdium na vysokej škole alebo povýšenie môže tiež spôsobiť stres. A takéto na prvý pohľad pozitívne spúšťače, môžu aktivovať v niekom podmienečné jadrové presvedčenia, ktoré boli určitej osobe počas detstva nainštalované, a to tým, že dieťa mohlo byť vnímané sa vnímal v rodinnom systéme, že nemú hodnotu alebo, že nie je milované, alebo chcené. Dospelosti teraz ne vedomí toto dieťa teraz už dospelý jedinec, môže byť aktivovaný ak pociťuje, že nespĺňa určité predstavy, ktoré mal samo osebe alebo ktoré si mysli, že stále ma jeho nefunkčný rodiny systém. Smutným faktom je tiež, že táto nespracovaná emocionálna trauma, ktorá môže byť kedykoľvek aktivovaná spôsobuje takzvané sebapoškodzovanie, a to vo forme kritické ho myslenia.

Obete nespracovanej emocionálnej traumy totižto netušia, že to, čo robia sami sebe je forma sebapoškodzovania, ktorá sa prejavuje ako kritické myslenie.   To čo sme ako deti zažívali počas destva si teraz sami prehrávame v našej mysli.

Emocionálna Trauma sa prehráva v zmysle tohto človeka naďalej a môže byť kedykoľvek spustená, alebo aktivovaná. Dôležité je si uvedomiť, že pre každého jeho  nespracovaná trauma úplne iná a špecifická, tak isto jeho spúšťače sú špecifické na základe toho, čo konkrétny jedinec v živote zažil a, ako trámov si prešiel alebo aj akú podporu počas tohto kritické ho momentu dostal, alebo nedostal. Takže takým hlavným rozdielom medzi emocionálnou a fyzickou traumou je, že fyzická trauma je často viditeľná tá emocionálna nie. Práve z tohto dôvodu sa obetiam emocionálneho zneužívania skoro nikdy ne dostáva adekvátna pomoc, ktorú potrebuje. Navyše, obete emocionálnej traumy sa stávajú obeťami opakovanie, pretože nedostávajú túto pomoc, ba dokonca sú často kritizované za to, že vnímajú danú situáciu neadekvátne, že sú príliš citlivé alebo, že neurobili oni sa mi niečo, preto, aby sa táto situácia zlepšila.Pozrime sa na vplyv traumy z detstva, ktorú možno pocítiť v neskoršom živote.

 

 

EMOČNÉ ZDRAVIE

Je jednou  z najviac ovplyvnených stránok života. Tí, ktorí zažili zneužívanie, zanedbávanie a iné traumy, môžu zdieľať nasledujúce pocity:

Smútok
Hanba a vina
Starosť a úzkosť
Beznádej a bezmocnosť
Hnev
Smútok

Ich emócie často dokážu pokryť celú škálu pocitov pre tých, ktorí prežili traumu z detstva. Je štandardné, že zažijú veľa z týchto pocitov v krátkom období.

MENTÁLNE ZDRAVIE

Trauma počas detstva zanecháva dieťa aj vyššiemu riziku rôznych stavov duševného zdravia. Medzi preživšími sú rozšírené depresie a zneužívanie návykových látok.Navyše mnohí dospelí, ktorí zažili traumu, zápasia s PTSD, sebapoškodzovaním, úzkosťou, depresiou a samovražednými sklonmi.

FYZICKÉ ZDRAVIE

U malých detí, ktoré sú vystavené ťažkostiam, sa často vyvinie ‚zvýšená stresová reakcia‘. Ide o reakciu tela na výzvy, čo vedie k tomu, že telo sa vypne, aby zvládalo pocity a emócie.Stresová reakcia vedie k ťažkostiam so spánkom, fungovaním imunitného systému, zdravím srdca a fungovaním pečene. Riziko detských chorôb teda výrazne presahuje aj do dospelosti.


TRAUMA INFORMOVANÁ INTERVENCIA

INTERVENČNÉ AKTIVITY, CVIČENIA A ÚLOHY

Program 21 dní Emocionálny detox: Toxické vzťahy

Identifikujte tú vašu nespracovanú emocionálnu traumu.