Terapia bezpodmienečného života využíva kombináciu prvkov kognitívno-behaviorálnej, dialekticko-behaviorálnej, pozitívnej a neuroligvistickej psychológie.

Terapia bezpodmienečného života ponúka unikátnu možnosť aplikácie neurolingvistickéých cvičení s radou aspektov pozitívnej a kognitívno-behaviorálnej, dialekticko-behaviorálnej a somatickej psychológie. Kombináciou viacerých teórií je úspech dosiahnutia bezpodmienečného života možný a znásobuje sa. Probémom je, že väčšina terapeutov posykuje a využíva len jednu z týchto terapii, čo nemusí byť vždy efektívne pre potreby klienta.

Jedným z najdôležitejších prvkov bezpodmienečnej terapie je neuroligvistické programovanie,  preprogramovanie a vytvorenie nových neurosietí sa dá dosiahnuť v každom veku a to kombináciou behaviorálno-kognitívnych a neuroligvistických cvičení, ktoré aplikujete to každodenného života a tak budete schopní nadobudnúť bezpodmienečný život, aký si v skutočnosti zaslúžite.


                         CENNÍK  SLUŽIEB 

 


 

     Konzultácia –  25 eur/sedenie  (50 minút ) 

Cena konzultácie zahŕňa oboznámenie sa s danou problematikou, poradenstvo a stanovanie si možných terapeutických cielov.

 


 Individuálna terapia  – 35 eur/sedenie (50 minút)

Cena terapie zahŕňa terapeutickú prácu s klientom, materiály používané počas terapie, pravidelnú komunikáciu s klientom via email (podľa aktuálnych potrieb klienta).


Deti, dorast a rodinná terapia  – 50 eur/sedenie (50 minút)

Cena terapie zahŕňa terapeutickú prácu s klientom, materiály používané počas terapie, pravidelnú komunikáciu s klientom via email (podľa aktuálnych potrieb klienta).

 


Párová terapia  – 60 eur/sedenie (50 minút)

Cena terapie zahŕňa terapeutickú prácu s klientom, materiály používané počas terapie, pravidelnú komunikáciu s klientom via email (podľa aktuálnych potrieb klienta).


Objednať sa môžete cez kontaktný formulár, alebo poslaním žiadosti na info@bezpodmienecnyzivot.sk 

Na zarezervovanie si určeného termínu žiadame  o prevod prostriedkov pred konzultáciou, ale až po obdržaní a dohodnutí si rezervačného času termínu.

Číslo bankového účtu: SK54 5600 0000 0065 8748 3001.

 

Pri nečakanej zmene termínu budú finančné prostriedky presunuté na nový vami zvolený termín.

V prípade, že sa klient na konzultáciu/sedenie bezdôvodne v rezervovaný čas nedostavý, bude mu stiahnutý poplatok v hodnote 10 eur.