Terapia bezpodmienečného života využíva kombináciu prvkov kognitívno-behaviorálnej, dialekticko-behaviorálnej, pozitívnej, neuroligvistickej psychológie, ale aj somatickej psychologie.

Terapia bezpodmienečného života ponúka unikátnu možnosť aplikácie neurolingvistickéých cvičení s radou aspektov pozitívnej a kognitívno-behaviorálnej, dialekticko-behaviorálnej a somatickej psychológie. Kombináciou viacerých teórií je úspech dosiahnutia bezpodmienečného života možný a znásobuje sa. Probémom je, že väčšina terapeutov posykuje a využíva len jednu z týchto terapii, čo nemusí byť vždy efektívne pre potreby klienta. Jedným z najdôležitejších prvkov bezpodmienečnej terapie je neuroligvistické programovanie,  preprogramovanie a vytvorenie nových neurosietí sa dá dosiahnuť v každom veku a to kombináciou behaviorálno-kognitívnych a neuroligvistických cvičení, ktoré aplikujete to každodenného života a tak budete schopní nadobudnúť bezpodmienečný život, aký si v skutočnosti zaslúžite.

 CENNÍK  SLUŽIEB 

     Konzultácia –  35 eur/sedenie  (50 minút ) 

Cena konzultácie zahŕňa oboznámenie sa s danou problematikou, poradenstvo a stanovanie si možných terapeutických cielov.


Mailová konzultácia –  12 eur

Cena mailovej konzultácie zahŕňa psychologickú konzultáciu (podľa potrieb klienta), odpoveď do 24 hodín po zaplatení, cena za jednu odpoveď.

Ponúkame aj balíčky 3 x mailová komunikácia a mesačná mailová komunikácia.

7x mailová konzultácia –  70 eur


 Individuálna BZ terapia  – 40 eur/sedenie (50 minút)

Cena terapie zahŕňa terapeutickú prácu s klientom, materiály používané počas terapie, pravidelnú komunikáciu s klientom via email (podľa aktuálnych potrieb klienta).

 


To všetko z pohodlia vášho domova!

 

Objednať sa môžete cez kontaktný formulár, alebo poslaním žiadosti na info@bezpodmienecnyzivot.sk

Konzultácie a bezpodmienečnú terapiu ponúkame cez online poradňu prostredníctvom telefonického poradenstva alebo aj cez aplikácie GoogleMeet, Skype, Viber, FaceTime, WhatsApp.

 

Na zarezervovanie si určeného termínu žiadame  o prevod prostriedkov pred konzultáciou, ale až po obdržaní a dohodnutí si rezervačného času termínu.

Číslo bankového účtu: SK54 5600 0000 0065 8748 3001.


ZMENA TERMÍNOV

Pri nečakanej zmene termínu budú finančné prostriedky presunuté na nový Vami zvolený termín.

V prípade, že sa klient na konzultáciu/sedenie bezdôvodne v rezervovaný čas nedostavý, alebo ak neinformuje o zmene termímu minimálne 48  hod vopred, bude mu stiahnutý poplatok v hodnote 10 eur.

  V inom prípade, už nedokážeme za tento stratený čas nájsť náhradu.

Ak ste si kúpili  službu online  máte právo zrušiť svoju objednávku/službu  do 14 dní z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.