Tvorba bezpodmienečného životného štýlu

Prostredníctvom kognitívno-behaviorálnych a neurolingvistických cvičení si krok za krokom vytvoríte bezpodmienečný životný štýl, ktorý vám pomôže implementovať nové pozitívne vzorce správanie do každodenného života. Žiaden zlozvyk sa nedá odnaučiť za jeden deň alebo týždeň, a tak isto preprogramovanie negatívnych vzorcov správania a vaších reakcií na pozitívne vzorce správania vyžaduje čas a energiu.  


Bez bezpodmienečnej lásky,

všetky vedomosti,

tituly a úspechy nič neznamenajú! 


Program bezpodmienečného života, takzvaná sebatransformácia, využíva prvky neurokognitívneho a neurolingvistického programovania. Zameriava sa na individuálne ciele, ktoré si stanovíte a potom pomocou bezpodmienečnej vízie a neurokognitívnych cvičení pre emočnú reguláciu a modifikáciu správania,  implementujete ich do každodenného života a nastavíte si svoj bezpodmienečný životný štýl

 

 

Zatiaľ čo moderná medicína považuje zdravotnú starostlivosť za boj proti chorobám, bezpodmienečná terapia je založená na pochopení vnútorného a traumy. Či už ste si už toho vedomí alebo nie, všetko čo v živote robíte sprevádza vaša vnútorná komunikácia a tá priamo ovplyvňuje  fyzické rakcie a zdravie. To ako vnímate seba, váš vnútorný hlas buď podporuje negatívne podmienečné  myšlienky, ktoré ovplyvňujú každodenné rozhodnutia. 

Neutralizácia myšlienok je nahradenie podmienečných myšlienok bezpodmienečnými viac motivujúcimi myšlienkami, ktoré budú podnecovať vaše podvedomie k činnosti a v konaní vo váš prospech. Upriamením mysle na pozitívne vnímanie cez schopnosť bezpodmienečného myslenia a autosugestiou, autosugestia je forma programovania mysle.

Schopnosť zmeniť ako sami so sebou hovoríte, zmenou vnútorného hlasu, napomáha k vymaneniu sa zo začarovaného kruhu podmienečnosti a otvára bránu k sebarozvoju a k bezpodmienečnému životu, a to je možné len eutralizáciou podmienečných myšlienok a nahradením ich bezpodmienečnými. 

 


 

NEUROLINGVISTICKÉ, KOGNITÍVNO-BEHAVIORÁLNE a  MINDFULNESS CVIČENIA

Pomocou autosugestie budete schopní zmeniť vaše neurokognitívne siete a preprogramovať vaše myslenie. Spoznávanie bezpodmienečných stránok je dôležitým a kľúčovým momentom v procese sebapozania a tvorbe bezpodmienečného životného štýlu. Precvičujete bezpodmienečný životný štýl prostredníctvom neuroligvistických a kognitívno behaviorálnych cvičení.

 

Tvorba rodinného patogramu

Identifikácia život meniacich momentov

Životný príbeh

Hierarchia, rebríček hodnôt

Identifikácia podmienečných faktorov v životných sférach

Vízia bezpodmienečného života

Víza know-how bezpodmienečnosti

Identifikácia podmienečného vnímania

Development vnímania bezpodmienečných vlastností a stránok

Identifikácia podmienečných jadrových presvedčení

Tvorba bezpodmienečného vnímania prostredníctvom TDKBM

Sebaregulácia prostredníctvom deaktivácie podmienčných jadrových presvedčení

Aktivácia bezpodmienečných jadrových presvedčení

Hierarchia vzťahov

Identifikácia podmienečných faktorov vo vzťahoch

Tvorba základných vzťahových práv

Tvorba bezpodmienečnej vzťahovej vízie

Precvičovanie bezpodmienečnej komunikácie – zarámovanie

Precvičovanie bezpodmienečnej komunikácie – zrkadlenie

Identifikácia podmienečných reakcií vo vzťahoch

Tvorba bezpodmienečných vzťahových hraníc

Zoznam kontaktov bezpodmienečného spoločenstva

Aktivácia motivácie k zmene správania

Identifikácia stresových, podmienečných situácií

Deaktivácia podmienečného vnímania

Naučte sa odpúšťať druhým

Naučte sa odpúšťať sami sebe

Identifikácia bezpodmienečných aktivít

Mindfulness, vedomé dýchanie

Mindfulness, vedomé vnímanie

Bezpodmienečné skutky na každý deň

Prejavy bezpodmienečnej vďačnosti

Bezpodmienečné sny a túžby

Bezpodmienečný denník

Development a implementácia personifikovaných bezpodmienečných prehlásení


 BEZPODMIENEČNÉ  NÁSTROJE 

Zoznam hodnôt 

Zoznam podmienečných stánok a vlastností 

Zoznam bezpdomienečných stánok a vlastností 

Podmienečné jadrové presvedčenia 

Zoznam ukotvovaích aktivít na aktiváciu bezpodmienečného života 

Zoznam pathologického a podmienečného správania 

Charakteristika podmienečných vzťahov 

Charakteristika bezpodmienečných vzťahov 


Počas sedení  sa aplikujú kognitívno-behaviorálne a neuroligvistické cvičenia.  

Možné  je aj zakúpenia si jednotlivých  cvičení prostredníctvom nášho Eshopu.