Trauma informovaná bezpodmienečná terapia ponúka  neurolingvistické cvičenia s radou aspektov naratívnej, expozíčnej, pozitívnej a kognitívno-behaviorálnej, dialekticko-behaviorálnej a somatickej psychológie. Kombináciou viacerých teórií je úspech dosiahnutia bezpodmienečného života možný a znásobuje sa. Probémom je, že väčšina terapeutov posykuje a využíva len jednu z terapii, čo nemusí byť efektívne pre klienta. Menej stresu, úzkostí, lepšie vzťahy, väčšie sebavedomie, menšie riziko chronických chorôb a zdravšie stravovacie návyky. To je len zlomok pozitívnych zmien, ktoré dokáže priniesť bezpodmienečný životný štýl do bežných aktivitých, ktoré sú každodennou rutinou vo vašom živote.

 

Jedným z najdôležitejších prvkov bezpodmienečnej teórie je neuroligvistické programovanie ponúka pochopenie ako prostredníctvom plasticite mozgu máte schopnosť ho preprogramovať. Preprogramovanie a vytvorenie nových neurosietí sa dá dosiahnuť v každom veku a to kombináciou behaviorálno-kognitívnych a neuroligvistických cvičení, ktoré aplikujete to každodenného života a tak budete schopní nadobudnúť bezpodmienečný život, aký si v skutočnosti zaslúžite.

Už dnes, krok po kroku môžete začať meniť svoj osud a hlavne vašu budúcnosť. Záleží to len od vás! Uvedomte si, že zmena je vždy možná ak ju naozaj chcete! A, že je možné dosiahnuť bezpodmienečnú budúcnosť ponoreným sa do sebapoznania a praktizovaním takzvanej „vyššej” psychológie.

Expozičná terapia je psychologická liečba, ktorá bola vyvinutá s cieľom pomôcť ľuďom čeliť ich obavám. Keď sa ľudia niečoho boja, majú tendenciu vyhýbať sa obávaným predmetom, činnostiam alebo situáciám. Hoci toto vyhýbanie sa môže krátkodobo pomôcť znížiť pocity strachu, z dlhodobého hľadiska môže strach ešte zhoršiť. V takýchto situáciách môže psychológ odporučiť program expozičnej terapie, aby pomohol prelomiť vzorec vyhýbania sa a strachu. V tejto forme terapie psychológovia vytvárajú bezpečné prostredie, v ktorom „vystavujú“ jednotlivcov veciam, ktorých sa boja a ktorým sa vyhýbajú. Vystavenie sa obávaným predmetom, činnostiam alebo situáciám v bezpečnom prostredí pomáha znižovať strach a znižovať vyhýbavosť.

Expozičná terapia bola vedecky dokázaná ako užitočná liečba alebo zložka liečby pre celý rad problémov, vrátane:fóbie
Fóbie, panická porucha
Sociálna úzkostná porucha
Obsesívno kompulzívna porucha
Posttraumatická stresová porucha
Generalizovaná úzkostná porucha

Terapia bezpodmienečného života vám poskytuje unikátnu možnosť pochopenia vašej podmienečnej minulosti. Pochopením minulosti budete schopní lepšie ovládať vaše emócie, hlavne vtedy ak budú “aktivované” vaše nefunkčné podmienečné programy. Terapia bezpodmienečne života vás povedie po ceste k sebapoznaniu a pomocou bezpodmienečnej vízie vykročíte po cesta k hľadaniu zmyslu vášho života. Naučíte sa emočne regulovať vo chvíľach a situáciách, ktoré ste predtým pokladali za nezvládnuteľné a hlavne pochopíte, ktoré emočné situácie aktivujú vaše negatívne jadrové presvedčenie a nespracovanú emocionálnu traumu.

Identifikáciou podmienečných faktorov sa vám podarí nastúpiť na ceste k bezpodmienečnému životnému štýlu, a tak zmeniť vaše doterajšie podmienené vzorce správania. S praktickými cvičeniami vám terapia bezpodmienečného života ponúka unikátnu možnosť nahliadnuť do vášho podmienečného života a dekódovať ho. To všetko je možné a ešte oveľa viac! Pomocou sebapoznania a seba-transcendencie postupne pre programujete vaše vnímanie a naučíte sa vnímať samých seba v inom svetle, čo bude priamo ovplyvňovať to, ako sa chováte a hlavne, ako reagujete v rozličných emočne napätých situáciách ako aj v každodennom živote.

BEZDPODMIENEČNÝ ŽIVOT NIE JE DIÉTA, JE TO NOVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL!

Terapia bezpodmienečného života nie aj ako diéta, ktorú si nasadíte na určitý čas, ale je to nový životný štýl! Ak chcete byť v živote naozaj úspešní, tak musíte implementovať bezpodmienečne vzorce správania do všetkých sfér života a stotožniť sa s nimi, ako aj naučiť sa s nimi žiť! Pretože len bezpodmienečný život, ktorého súčasťou sú sebaúcta a sebaláska vás môže urobiť naozaj šťastnými a umožniť vám nadobudnúť plnohodnotný život, po ktorom tak veľmi túžite.

Ľudia sú spoločenskými bytosťami, a preto tak veľmi prahnú po spoločnosti ako aj uznaní druhých, a aby ich druhí mali radi a rešpektovali ich takých akí sú. Geneticky máme predispozíciu byť spoločenskými bytosťami, pretože hlavne v minulosti to zvyšovalo šancu na prežitie. Ale nič sa neženilo ani dnes! Je to zakódované v našom spoločenskom nastavení cez vzťahové väzby k rodičom, kamarátom alebo známym, na ktorých sme od narodenia závislý, aby sme mohli prežiť. To jedným z dôvodov, prečo sú vzťahy pre nás také dôležité! Už od prvého momentu života, keď sme úplne závislí od starostlivosti druhých, je tvorba vzťahovej väzby kritická.Ak počas prvých rokov života nedostávame bezpodmienečnú lásku, ktorá je nevyhnutná na prežitie, a je možná len tvorbou bezpečný vzťahový väz b, tak sa to odzrkadlí vo všetkých neskorších v ťahoch a všetkom, čo robíte a, ako vnímate svet okolo vás.


TAK  ISTO  AKO  POTRAVA, VZDUCH  ALEBO  VODA, TAK ISTO BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA

JE NEVYHNUTNÁ NA PREŽITIE !

 


Ak nedostávate lásku, ak sa necítite byť milovaní, tak sa to odzrakdlí na všetkých sférach života. Ak ste si túto bezpečnú vzťahovú väzbu nevytvorili počas detstva, tak vám hrozí, že po zvyšok života budete žiť v podmienečnom živote, čo sa prejaví tak, že budete mať tendenciu vyhľadávať a priťahovať ľudí, ktorí vás využívajú alebo manipulujú či finančne, emocionálne, fyzicky, duševne, alebo aj psychicky. Alebo naopak, že vy budete manipulovať ľuďmi, aby ste lásku získali za každú cenu a mali pocit, že ste milovaní.

Podmienečnosť je ako vírus,ktorý sa môže kedykoľvek objaviť, a preto niektoré terapie nie sú efektívne alebo fungujú len dočasne. Jedným z dôvodov je, že len preinštalovaním nefunkčného programu z podmienečného na bezpodmienečný je možné byť naozaj šťastným a žiť bezpodmienečný život.

Ak sa tak nestane, tak vaše psychické a duševné zdravie bude naďalej ovplyvnené vašími negatívnymi vnútornými jadrovými presvedčeniami a kognitívnou disonáciou, ktoré vám stále budú pripomínať, že nekonáte v súlade s vašími vnútornými presvedčeniami.

 


BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA JE  SÚČASŤOU NAŠEJ GENETIKY

 


Terapia bezpodmienečného života je jedinečná terapia, ktorá vám pomôže pochopiť vaše emocionálne rany z detstva a identifikovať túto traumu. Pomôže vám vyjadriť pocity spôsobené traumou a ako vysvetlí vám spôosby ako mohla vzniknúť vaša podmienečná minulosť.Ak ste dlho zotrvávali v pdomienečnom programe, možno ani netušíte ako taká bezpodmienečná láska vyzerá a ako sa prejavuje.

Program bezpodmienečného života je dôkazom toho, že:

  • Bezpodmienečná láska je milujúca energia, ktorú dávame vedome a prijímame vedome, dokonca aj počas bolestivých, rozrušujúcich a emočne napätých situáciách, alebo za akýchkoľvek iných okolností.
  • Podmienená láska je láskyplná energia daná a akceptovaná len vtedy, keď ste spokojný s niekým, a nie za akýchkoľvekokolností.

Už dnes sa môžete vydať na cestu za bezpodmienečným životom a začať s preinštalovaním nefukčného podmienečného programu na bezpodmienečný. Na to aby sa vám to podarilo, vám treba určiť smer vašej cesty teda bezpodmienečnú víziu. Bezpodmienečná vízia, vás bude motivovať a viesť na ceste k sebapoznaniu a tvorbebezpodmienečného života.

Uvedomenie si, že váš podmienečný program bude navždy súčasťou vášho programu, vám pomôže zdolať prekážky, alebo obdnobie stagnácie keď sa nebudete cítiť motivovaní ísť za svojim cielom. Podmienečný nefunkčný program sa bude snažiť zabrániť nainštalovaniu bezpodmienenečného programu, a to tak, že vo vás vyvolá negatívne jadrové presvedčenia a bude ich aktivovať vždy keď sa budete snažiť niečo zmeniť. Vyvolanie negatívného vnímania sa prejavuje tak, že si budete klásť podobné otázky ako: “Prečo som sa narodil?“, alebo „Čo je zmyslom môjhoživota?“,  „Čo ma robí šťastným?“, „Čo naozaj chcem od života?“. 

Kladenie si podobných otázok dokazuje to, že ste stratení na svojej životnej ceste a že vlastne stále hladáte zmysel svojho života. Niektorí ho ale nikdy nenájdu a po celý život zotrvajú podmienečnom programe, a robia to čo chcú druhí. Nevedomo blúdia a kráčajú nesprávnym smerom, pretože sa neriadia svojím vnútorným hlasom, ale tým čo hovoria druhí, a v takom prípade nastáva kognitívna disonancia.