TRAUMA Z DETSTVA 

 

Každý z nás v živote zažije určitý spôsob emocionálnej traumy.  Málokto vie emocionálnu traumu spracovať takáto nespracovaná emocionálna trauma, ktorá sa mohla udiať počas detstva, značne ovplyvňuje všetko okolo nás. Navyše identifikácia emocionálnej traumy  vyžaduje čas.

Následky nespracovanej emocionálnej traumy z detstva sa  môžu prejaviť v rozličných formách, ako napríklad mala adaptívnym formám správania, celoživotným emočným problémom a neschopnosti emočne sa regulovať, pocity úzkosti, pocitami nedôvery a radov iných emocionálnych a fyzických symptómov.

Dôvodom je, že nespracovaná emocionálna trauma z destva môže byť kedykoľvek aktivovaná, a to prostredníctvom rozličných spúšťačov, ktoré sa stávajú počas nášho života. Tieto emocionálne spúšťače môžu byť čokoľvek od intenzívneho stresujúceho zážitky a ktorý obed prežila alebo každodennú situáciu, ktorá nejakou formou pripomína niekomu niečo z detstva no tento človek je toho nie je vôbec vedomý, že práve tento spúšťač aktivoval  nespracovanú  emocionálnu traumu z detstva. Z tohto dôvodu obete emocionálnej traumy detskej traumy  často ani netušia, že to, čo prežívajú v prítomnosti je aktivácia emočnej bolesti, ktorá bola, ktorými boli obeťami už počas detstvaACES

Väčšina detí nedokáže hovoriť o svojej traume. Traumatické symptómy sa, ale môžu prejaviť v rôznych formách správania, najmä u detí v mladšom veku. Tie sa prenesú aj do dospelosti, pretože trauma môže byť samo pretrvávajúci cyklus. Príznaky traumy u detí, ktoré by mohli nazančovať emocionálne traumy sú:


PREDŠKOLSKÝ VEK

Deti v tomto veku môžu prejavovať traumatické správanie v podobe:

Návaly hnevu, častý plač a krik
Úzkosť z odlúčenia
Ťažké nočné mory a bolesti hlavy
Odmietnutie jesÚzkosť a depresia
Strach z rôznych okolností a udalostí

Toto správanie môže pretrvávať aj v neskoršom vekuU detí v tomto veku je skúsenosť s traumou najviac formujúca a môže mať významné dôsledky až do dospelosti.


DETI ŠKOLSKÉHOV VEKU

Deti v tomto veku môžu prejavovať traumatické správanie v podobe:

Úzkosť a depresia
Strach z rôznych okolností a udalostí
Ťažkosti so zameraním na školský a domáci život
Problémy so spánkom a pretrvávajúce nočné mory
Odcudzenie a izolácia
Sebapoškodzovanie
Rizikové správanie, ako je hypersexuálna aktivita alebo zneužívanie drog a alkoholu


Ak viete o nejakých deťoch, ktoré majú tieto príznaky, je nevyhnutné, aby ste im pomohli. Rovnaké príznaky sa prejavujú aj u dospelých, takže ak vidíte, že takéto príznaky pociťujete, určite vyhľadajte odbornú pomoc, pretože by to mohli byť symptómy nespracovať emocionálnej traumy z detstva.Trauma počas detstva je prekvapivo bežná. Zneužívanie a zanedbávanie v detstve má významný vplyv na kvalitu vášho života a to vo všetkých životných sférach.

Dotazník: Nepriaznivá skúsenosť z detstva (ACE)

DOTAZNÍK: Nepriaznivé skúsenosti z detstva alebo „ACE“ kladie sériu 10 otázok o traumatických zážitkoch, ktoré sa vyskytujú v ranom detskom veku. Keďže vyšší počet ACE často koreluje s výzvami v neskoršom živote vrátane vyššieho rizika určitých zdravotných problémov, kvíz je určený ako indikátor toho, aká je pravdepodobnosť, že osoba bude čeliť týmto výzvam.

DOTAZNÍK je užitočným nástrojom na zvýšenie povedomia o potenciálnom vplyve ACE. Je však dôležité zapamätať si všetky veci, ktoré tento kvíz neberie do úvahy. Po prvé, existuje veľa zážitkov, ktoré môžu byť pre deti traumatické a na ktoré sa kvíz nepýta – násilie v komunite, rasizmus, iné formy diskriminácie, prírodné katastrofy, neistota bývania. To znamená, že zodpovedanie všetkých otázok v kvíze ACE neposkytne úplný obraz o nešťastí, ktorému dieťa čelilo – a teda nebude skutočným indikátorom možného rizika – ani úplný obraz o možných riešeniach, ktoré by komunity mali zvážiť.

Po druhé, každý človek je iný a nepriaznivé skúsenosti v detstve ovplyvňujú každé dieťa inak. Len preto, že človek zažil niekoľko ACE, neznamená to, že neskoršie sociálne, emocionálne alebo zdravotné problémy sú nevyhnutné. Niektoré deti rozvíjajú odolnosť – schopnosť prekonať vážne ťažkosti, zatiaľ čo iné nie. Svoju úlohu zohrávajú aj genetické faktory. Niektoré deti sú predisponované na to, aby boli citlivejšie na nepriazeň osudu. A najčastejším faktorom vplývajúcim na deťmi, ktoré prejavujú odolnosť, je aspoň jeden stabilný a citlivý vzťah s dospelým, ktorý ich podporuje.

Kvíz ACEs neposkytuje žiadny pohľad na to, či jednotlivé dieťa môže byť viac alebo menej citlivé na nepriazeň osudu, nepýta sa, či mohli existovať nejaké ochranné vzťahy, ktoré by pomohli dieťaťu chrániť ho pred stresom. Takže kvíz ACE môže poskytnúť len prehľad o tom, kto môže byť ohrozený – ale nie, kto je ohrozený – pri určitých výzvach v neskoršom živote.

 

Počas prvých prvých 18 rokov života ste zažili nasledovné:

1. Rodič alebo iná dospelá osoba v domácnosti často…

Nadávala vám, urážala vás, ponižovala vás?

alebo

Správala sa tak, že ste sa báli, aby ste neboli fyzicky zranení?

Áno

Nie

2.Rodič alebo iná dospelá osoba v domácnosti často…

Fyzicky vás násilne chytila, fackovala alebo hádzala po vás niečo?

alebo

Udrela vás niekedy tak silno, že ste mali na tele znaky po údere alebo ste sa zranili?

Áno

Nie

3.Urobil dospelý alebo osoba o 5 rokov staršia ako vy…

Dotýkala sa alebo maznala sa s vami alebo ste sa dotýkali jej tela sexuálnym spôsobom?

alebo

Skúsila mať s vami orálny, análny alebo vaginálny sex?

Áno

Nie

4.Mali ste často pocit, že…

Nikto z vašej rodiny vás nemiloval alebo si nikto nemyslel, že ste dôležitý alebo výnimočný?

alebo

Stalo sa, že vaša rodina nedržala spolu, členovia necítili vzájomnú blízkosť alebo sa navzájom nepodporovali?

Áno

Nie

5.Mali ste často pocit, že…

Mali ste nedostatok jedla, museli ste nosiť špinavé oblečenie a nemal vás kto chrániť?

alebo

Vaši rodičia boli príliš opití/podgurážení na to, aby sa o vás postarali alebo vás zaviedli k lekárovi, ak ste to potrebovali?

Áno

Nie

6.Vaši rodičia sa niekedy rozišli, nežili spoločne alebo sa rozviedli?

Áno

Nie

7.Bola vaša matka alebo nevlastná matka…

Fyzicky napadnutá svojím manželom/partnerom, alebo sa stalo, že ju niekto iný fyzicky napadol?

alebo

Stalo sa, že vašu matku niekedy niekto kopol, uhryzol, udrel päsťou alebo niečím iným?

alebo

Vyhrážal sa jej niekto opakovane pištoľou alebo nožom?

Áno

Nie

8.Žili ste s niekým, kto bol problémový alkoholik alebo užíval pouličné drogy?

Áno

Nie

9.Bol člen vašej domácnosti v depresii, duševne chorý alebo sa pokúsil o samovraždu?

Áno

Nie

10.Bol člen vašej rodiny niekedy vo väzení?

Áno

Nie

Za každé „áno“ si započítajte jeden bod.

Vaše skóre ACE: ____________

 

 

 


TRAUMA INFORMOVANÁ INTERVENCIA

INTERVENČNÉ AKTIVITY, CVIČENIA A ÚLOHY

Program 21 dní Emocionálny detox: Toxické detstvo

Identifikujte tú vašu emocionáolnu traumu z detstva.