Prečo deti potrebujú bezpodmienečnosť? 

Aj pre deti je dôležité praktizovať bezpodmienečnosť, aby sa stalo súčasťou ich psychologického programu. Cvičenie mysle vyžaduje prax. Čím viac vaše deti budú precvičovať, tým viac sa prejpoja kongitívne siete, ktoré súvisia s empatiou a emocionálnou inteligenciou. . Možno sa vám bude zdať, že to znie ako niejaká superveľmoc! Bezpodmienečnosť  pomáha ľuďom takmer v každej časti života. Naučte svoje deti, ako byť vedomí a bezpodmieneční, ak vaše deti začnú praktizovať vzornce bezpodmienečného správania už teraz, počas detstva, dáva im to unikátnu šancu na to, aby rozvíjali emočnú inteligenciu.

Bezpodmienečné myslenie pomáha deťom:  

 • zlepšiť pozornosťa koncentráciu
 • mať schopnosť sa naučiť viac
 • naučiť sa zostať v pokoji počas stresu
 • schoponosť spomaliť a nastaviť emocionálnu rovnováhu
 • prispieva k životnej spokojnosti a radosti
 • lepšie počúvať ostatných, byť viac trpezlivý
 • výjsť lepšie s druhými
 • cítiť sa šťastnejší a užívať si veci a život
 • posilňuje sebaúcta a osobný pocit moci
 • učí deti zvládať emočné ťažkosti a zvládať svoj hnev
 • pomáha im riešiť zložité spoločenské interakcie
 • prirodzene podnecuje imagináciu, kreativitu a vnútornú motiváciu
 • pomáha im venovať pozornosť sebe a svojmu okoliu
 • uvoľňuje napätie, znižuje stres, strach a úzkosť
 • vedie k rozpoznaniu negatívnych emócií a ich zvládaniu
 • posilňuje imunitný systém
 • rozvíja prosociálne a altruistické správanie, empatiu a zmysel pre spoluprácu

Ako funguje bezpodmienečný životný štýl počas detstva?

Hneď po narodení si deti rozvíjajú mozgové spojenia prostredníctvom svojich každodenných skúseností. Sú budované prostredníctvom pozitívnych interakcií s rodičmi a opatrovateľmi a prostredníctvom zmyslov na interakciu so svetom. Denné skúsenosti malého dieťaťa určujú, ktoré mozgové spojenia sa rozvíjajú a ktoré budú trvať celý život. Množstvo a kvalita starostlivosti, stimulácie a interakcie, ktorú dostávajú v ranom veku rozhoduje o tom ako sa ďalej detstký mozog bude vyvíjať.

Deti, ktoré v prvých rokoch zažívajú pozitívnejšiu interakcie a bezpodmienečnosť v rodinnom živote, sú v škole a v živote zdravšie a úspešnejšie. Bohužiaľ, opak je tiež pravdou. Chudoba, vystavenie násiliu v rodine a nedostatok prístupu ku kvalitným skúsenostiam v ranom vzdelávaní môžu mať negatívny vplyv na včasný vývoj mozgu dieťaťa a následne na ich dlhodobý úspech.


Stabilné a bezpodmienčné vzťahy s dospelými ľuďmi, môžu zabrániť škodlivým účinkom podmienečného detsva a toxickému stresu, ba dokonca ich zvrátiť!


Ak praktizujete cvičenia bezpodmienečnosti, uvedomenie môže prísť prirodzene, keď ich potrebujete vo svojom každodennom živote. To môže pomôcť, keď ste v strese, keď musíte urobiť niečo ťažké alebo keď musíte sústrediť svoju pozornosť. Je to podobné ako naučiť sa hrať na klavír. Zakaždým, keď trénujete, trénujete sa trochu lepšie.

Keď praktizujete všímavosť, trénujete svoju pozornosť. Výskumy ukazujú, že precvičovanie pozornosti môže zlepšiť pozornosť takmer pre všetkých – vrátane ľudí s ADHD alebo tých, ktorí si myslia, že majú problém venovať pozornosť.

 

Každý môže pár minút denne praktizovať všímavosť a bezpodmienečnosť!

 


Spôsoby využitia bezpodmienečného programu v rodinnom kontexte: 

 • využite pozitívnu situáciu, aby ste svoje deti  naučili niečo nové
 • nastavte rodinné  pravidlá
 • naplánujte si dennú rutinu
 • pripravte bezpodmienečné prostredie
 • zapojte deti do rozhodovacieho procesu
 • podelte sa o svoje skúsenosti s podmienečnosťou vo vašom živote
 • vytvorte im bezpečný priestor, kde oni budú mať možnosť sa podeliť s vami o svoje skúsenosti

Ak má vaše dieťa problémy so spaním, stresom alebo úzkosťou môžete využiť nasledujúce cvičenie pred spaním, alebo len tak počas dňa. Pomôžte svojmu dieťatu, a precvičujte pozitívne vnímanie a afirmácie  spoločne.

Tu sú základné kroky: Posaďte sa so svojím dieťaťom do pohodlnej polohy a uvolníte sa. Vyberte si niečo, na čo sa sústredíte, napríklad slovo, ktoré opakujete vo svojej hlave. Povedzte, že ste sa rozhodli zamerať na slovo „som nešikovný“. Dýchajte pomaly,  venujte pozornosť svojmu dychu. Ak chcete, môžete zavrieť oči. Keď vdychujete a vydychujete, stačí si všímať každý dych. Venujte pozornosť všetkému okolo vás – úmyselne, ale nie nútene. Teraz namiesto „som nešikovný“, nahraďte slovo pozitívnou afirmáciou  „som dobrý taký aký som“.

Všimnite si, že keď vaša myseľ začne odbiehať a putovať ,  čo zo začiatku bude veľmi časté, opätovne ju usmerníte napäť k vašemu dychu a nahlas zopakujte „som dosť dobrý, taký aký som“.  Rodič môže nahlas dýchať a hovoriť pozitívne afirmácie pre dieťa. Dieťa môže opakovať po rodičovi. Je len prirodzené, že zo začiatku bude vaša myseľ  utekať tam, kde je to je pre ňu známe a to do podmienečnosti.  Vždy keď zistíte, že vaša myseľ „cestuje“ tak sa pozastavte, a povedzte nahlas vaše pozitívne afirmácie. Počas cvičenia dýchajte a hlavne vydychujte pomaly a dlho. Vydychujte aspoň kým napočítate do päť alebo sedem. 

Vyžaduje to len vytrvalosť a opakovanie. Takto trénujete svoju pozornosť a bezpodmienečnosť v myslení s vašími deťmi každý deň aspoň pár minút pred spaním. Môže to byť váš každodenný rituál.

Pozorujte čo sa deje a môžete si z toho vytvoriť aj rodinnú aktivitu.

Môžete sa opýtať dieťaťa: Cítiš miesto, kde vzduch šteklí tvoje nosné dierky? Všimol si si, ako dych jemne prechádza tvojím telom? Môžete venovať pozornosť tomu, ako sa vaše brucho alebo hrudník pohybuje pri dýchaní? Vždy, keď sa vaša myseľ putuje, zopakujte pozitívne afirmácie nahlas a usmerníte vašu pozornosť.

Skúste to urobiť po dobu 5 minút. Neskôr môžete čas predĺžiť. Existuje mnoho ďalších spôsobov, ako precvičiť všímavosť a bezpodmienečnosť, ako je jedenie s vedomím alebo dokonca vedomé chôdze. Pokúste sa vybrať rôzne veci, na ktoré sa môžete zamerať a ktoré vám pomôžu precvičiť vašu ale aj pozornosť vaších detí. Každý životný okamih sa môže stať poučným, všimavosť a bezpodmienečnosť k tomu priam napádajú. Cvičenia na upriamenie pozornosti nájdete aj v našom pracovnom zošite Spoznaj sovje emócie.