SPOZNAJ SVOJE EMÓCIE – Ekniha – PDF

12,00 s DPH (10,00 bez DPH)

Pracovný zošit pre deti od 5 do 12 rokov. 

Deti, ktoré v prvých rokoch zažívajú pozitívnejšie interakcie v rodinnom živote, sú v škole a v živote úspešnejšie. Ponúkame program založený na schopnosti rozvoja sebavedomia a bezpodmienečnosti, ktorý môže mať celoživotný pozitívny vplyv na sociálne, kognitívne a duševné blaho dieťaťa. Možno sa vám bude zdať, že to znie ako nejaká superschopnosť! Ale bezpodmienečnosť pomáha ľuďom takmer v každej časti života.

Pracovný zošit ponúka vyše 20 praktických cvičení pre rozvoj emocionálnej inteligencie, empatie, sebaregulácie a sebapoznania. Kognitívno-behaviorálne a neuroligvistické cvičenia sú sformulované pre rodiča a dieťa. Rodič prečíta krátke zadanie k cvičeniu a dieťa pracuje na cvičeniach samostatne.  Neskôr prostredníctom otázok rodič má možnosť diskutovať s dieťaťom  o tom ako dieťa vníma vzťahy, samé seba, ale aj svet ako taký. Pracovný zošit Spoznaj svoje emócie ponúka šancu lepšie spoznať vaše dieťa a vylepšiť rodinné vzťahy.

Pracovný zošit Spoznaj svoje emócie má aj tú výhodu, že cvičenia môžete s deťmi opakovať . Ponúka tiež unikátnu možnosť otvárať diskusiu s deťmi na rozličné životné témy a problémy.

Kniha sa dá zakúpiť aj na Martinus.sk, Martinus.cz, alebo Gorila.sk.

 

 

Popis

Cvičenie – Vysenený deň ukazuje cestu, ktorá môže viesť kamkoľvek. Deti kreslili buď to čo už zažili, alebo to čo by cheli ešte len zažiť. Dôležité je sa detí opýtať aj na to, s kým by chceli na výlet ísť a prečo? Viac inštrukcií, ale aj nápadov na otvorenie diskusií s vašími deťmi o ich pocitoch nájdete v pracovnom zošite.

Cvičenie – Tri želania napomáha spoznať čo dieťa svníma za dôležité a čo si v živote praje a chcelo by zmeniť a pokladá za dôležité. Otvorte diskusiu s vaším dieťaťom na tému čo si praje v živote aby bolo inak? Zistíte, ako to vaše dieťa vníma svet a to čo sa práve deje.

SPOZNAJ SVOJE EMÓCIE – Ekniha – PDF