Hierarchia bezpodmienečného života umožňuje pochopenie tých vzorcov správania, ktoré podporujú bezpodmienečný životný štýl a tých vzorcov správania, ktoré sú v súlade s vnútornými hodnotami a nahrávajú alebo podporujú vaše pozitívne jadrové presvedčenia. Aby sa váš život mohol stať bezpodmienečným a v súlade s vnútornými hodnotami a podvedomím, je dôležité uvedomenie si, čo vlastne podporuje váš nefunkčný podmienečný životný štýl. Preprogramovanie emočného myslenia a hlave naučených vzorcov správania vyžaduje určité kroky na to, aby bolo úspešné.

Pomocou bezpodmienečnej vízie, ktorá je základným kameňom bezpodmienečného programu a najdôležitejším aspektom bezpodmienečného života, si určite smer svojej cesty, aby sa nestalo, že zablúdite na ceste za sebapoznaním. Naďalej pozitívne kognitívne konštrukcie, bezpodmienečne komunikácia a bezpodmienečne vzťahy a hlavne bezpodmienečný životný štýl je možné dosiahnuť len transformáciou podmienečných faktorov na bezpodmienečne. Naopak hierachia podmienečného života umožňuje pochopenie tých vzorcov správania, ktoré nahrávajú a podporujú podmienečný životný štýl a tých vzorcov správania, ktoré nie sú v súlade s vnútornými hodnotami a nahrávajú alebo podporujú vaše negatívne jadrové presvedčenia. Aby sa váš život mohol stať bezpodmienečným a v súlade s vnútornými hodnotami a podvedomím, je dôležité uvedomenie si, čo vlastne podporuje váš nefunkčný podmienečný životný štýl. Dosiahnutím týchto stupňov v určenom poradí premení krok za krokom podmienečný život na bezpodmienečný.


Nefunkčný podmienečný program nielenže podporuje nezdravý životný štýl, ale aj zabraňuje tvorbe nového bezpodmienečného životného štýlu, pretože mu bráni v nainštalovaniu nového bezpodmienečného programu.


Negatívne alebo nezdravé vzorce správania sú akýmisi vírusmi, ktoré je dôležité identifikovať, a ak je to možné úplne odstrániť z vášho života. Len ich identifikáciou budete vedieť, čo treba z vášho podmienečného života odstrániť a čomu sa máte brániť. Či sú to už toxickí ľudia, ktorí sa vás po dlhé roky snažia sabotážovať a zničiť vaše úsilie o nový bezpodmienečný život alebo v hľadaní toho, čo vás naozaj robí šťastnými. Alebo či sú to látkové alebo nelátkové závislosti, ktoré po porujú podmienečné vzorce správania a stali sa vašou adaptačnou schopnosťou fungovať v podmienečnom programe? Podvedomo vám pomáhali prežiť vo podmienečnom prostredí.

Uvedomte si, že ak nič vo svojom živote nezmeníte, tak všetko ostane presne tak, ako to bolo doposiaľ! O týždeň, mesiac či rok, budete žiť taký istý podmienečný život, aký ste žili doteraz. Zamyslíte sa či chcete o týždeň, mesiac, či rok byť tu presne tu, kde ste dnes alebo, či chcete zmenu?
Ak chcete zmenu, ta pre ňu musíte aj niečo urobiť! Zmena vyžaduje aj zmenu vo vašom správaní!

Cesta za poznaním vás môže niečomu novému o sebe samých naučiť a hlavne pozmeniť nielen smer vašej cesty, ale aj vašu víziu a vnímanie samých seba. Ak, ale absolútne nič nezmeníte, tak budete navždy fungovať v emočnom strese, pretože vaše podvedomie si všetko pamätá, a vaše psychické a fyzické zdravie bude v ohrození.

 EMOCIONÁLNY  STRES  =  OHROZENIE ŽIVOTA 

Počas života nastalo veľa okamihov, keď ste sa pravdepodobne zamýšľali nad tým, ako žiť zdravý a plnohodnotný život. Do určitej mieri každí jeden z vás sa snažil urobiť niečo pre svoje zdravie, buď už cvičením, sledovaním príjmu potravín alebo len tak čítaním motivačných kníh. Málokto sa, ale zamýšľal nad tým, ako sa chrániť pred nežiadúcim stresom.

Jedným z dôvodov prečo si ľudia neuvdomujú aké dôležité je odstránenie stresových, podmienečných faktorov zo života je, že sa o tom, ako stres s negatívne vplýva na duševné a psychické zdravie málo hovorí. Zriedkavo počujeme v televízii alebo v rádiu o negatívnych vplyvoch stresu na naše duševné zdravie. Doteraz sa doktori, ale aj vedci domnievali, že fyzické zdravie je dôležitejšie ako to psychické alebo duševné. Najnovšie vedecké výskumy, ale potvrdzujú pravý opak!

Príkladom je snaha schudnúť držaním diéty! Niekedy sa mesiace stravujete zdravo a obmedzujete príjem potravín. No po čase stresová záťaž a stresové faktory vo vašom živote, ako sú napríklad toxické vzťahy vás pomaly demotivujú a vy reagujete na tieto faktory tak, že tu a tam povolíte a časom zistíte, že ste presne tam, kde ste boli predtým. Stres či už priamo alebo nepriamo ovplyvnil každé rozhodnutie vo vašom živote. Ak nemáte schopnosť kontrolovať tieto stresové faktory, v takomto prípade napriek tomu, že sa snažíte žiť za dravo je vaše fyzické, ale aj duševné zdravie v ohrození.

 


Bez zdravého duševného zdravia, nie je možné dosiahnuť zdravý životný štýl!

 


 

Čo dokazuje aj technológia na zobrazovania mozgu ako PET, (pozitrónová emisná tomografia) a MRI (magnetická rezonácia, ) ktoré pomohli vedcom pochopiť, ako mozog funguje počas stresu a traumy. Výskum v odbore neurológií potvrdil zistenia, že mozog funguje úplne inak počas stresovej záťaže, čo do značnom mieri ovplyvňuje vaše každodenné rozhodnutia. Ľudský mozog sa neustále snaží nastoliť akúsi rovnováhu a pri veľkej stresovej záťaži, mozog reaguje spustením autonómneho nervového systému a nastáva aktivácia metabolizmu s produkciou hormónu kortizol.

Pre niekoho kto má cukrovku môže silný emočný stres s znamenať aj ohrozenie života. Je to, preto, lebo vynakladaním nadmernú energiu z dôvodu zvyšovania oxidačného stresu, narastá hladina stresového hormónu kortizolu, čo priamo ovplyvňuje inzulínovú rezistenciu, pretože bunky nemajú schopnosť reagovať na inzulín a spracovať cukor v tele. Takýto stav pre človeka trpiaceho na cukrovku môže byť aj života ohrozujúci!

Ale aj pre úplne zdravého človeka je stres nebezpečný! Napríklad vysoký krvný tlak je tichý zabijak! Donedávna vysoký krvný tlak býval chorobou starších ľudí, ale dnes sa s ním stretávame čoraz u mladšej generácii. Stres zažívame pravidelne a veľmi často. Ešte aj doma pri pozeraní správ, v práci alebo ešte, aj v obchode, je telo vystavené čoraz častejšie stresovým a emočne napätím situáciám.

GAS – všeobecný adaptačný syndróm: špecifická hormonálna reakcia organizmu, takzvaná hypofýza, keď nadobličky začnú vyplavovať do krvi hormóny.

Stres znižuje ich schopnosti a oslabuje ich, a to z dôvodu cytoklíny, ktoré sú molekuly imunitného systému a prepájajú sa so zápalovými C-reaktívnych proteínami. GAS aktivuje aj štítnu žľazu a pripravuje telo na situáciu ohrozenia života. To vedie k fyziologickým zmenám, ako sú: búšenie srdca, zvýšenie krvného tlaku, nepravidelný tep, studený pot, sucho v ústach, častejšia potreba močenia, plytké a zrýchlené dýchanie, závrate, bolesti hlavy, migréna, nevoľnosť, strnulosť svalstva a iné.

Uvedomenie si, že stres priamo ovplyvňuje funkčnosť imunitného systému a prispieva k vzniku porúch a ochorení, najmä neurotických, psychických porúch ako aj somatických ochorení, ďalej ovplyvňuje funkčnosť tráviacej a srdcovocievnej sústavy, ovplyvňuje vznik alergií, astmy a radu iných zdravotných problémov. Prvé známky počiatočných symptómov behaviorálnej maladaptácie sa často prejavujú z dôvodov neschopnosti sa vyrovnať so stresovými faktormi v živote.

Negatívne životné situácie a stresujúce prostredie, ktorému je organizmus vystavený sa často prejavuje aj v poruchách príjmu potravy. Je to akýsi prvý krok alebo počiatočný spôsob závislosti a spôsob, ako sa vyrovnať so stresom. Jedlo často slúži ako prostriedok alebo forma vyrovnávnia sa s emočnou záťažou, pretože je najdostupnejšia. Niektorým to vystačí po celý život, a tak vzniká celoživotný boj so zdravou životosprávou a obezitou. V iných prípadoch nastupuje rada látkových a nelátkových závislostí, nespavosť, strata hierarchizovaného spôsobu života a iné. Sú to akési formy vyrovnávania sa s emočnou stresovou záťažou alebo nevysporiadanou traumou, a tak tieto závislosti spĺňajú akúsi úlohu v živote daného človeka.

Či to je už obezita alebo látkové a ne látkové závislosti. Pýtate sa prečo veľa ľudí úspešne bojuje s týmito života ohrozujúcimi závislotiami aj napriek najmodernejším liekom, motivačným videám a množstvu aplikáciám je, že títo ľudia nie sú schopní udržať si takýto zdravý životný štýl dlhodobo. Dôvodom tejto krátkosti je nefunkčný emočný stav, ktorý aktivuje podmienečný program. Ten potom priamo alebo nepriamo sabotážuje úspech. Len odstránením pravého dôvodu a minimalizovaním stresu zo života, je možné zmeniť celkový životný štýl. Neriešenie stresových životných situácií emočného pôvodu vedie k psychickým, fyzickým, ale aj behaviorálnym poruchám.

Dôležitým aspektom pre vznik somatických porúch je stresová záťaž! V dnešnom uponáhľanom svete, kde stálych viac ľudí svete trpí určitou formou psychotraumy, frustráciou, depriváciou, pociťuje strach z budúcna finančnú alebo vzťahovú, kde často dlhodobo žije v nezdravých toxických vzťahoch.

Emočný stres spôsobuje nasledovné psychické zmeny a prejavuje sa podráždenosťou z maličkostí, precitlivelosťou, zvýšeniu únavou, pocitom slabosti alebo preťaženia. V každodennom živote emočný stres má prvé príznaky v podobe porúch spánku, prejavuje sa aj poruchami pamäti, ale aj emočnou nestabilitou a nastoľuje radu ďalších Disociatívnych porúch. Dlhodobý emočný stres vedie k developmentu úzkosti a depresie, k zníženému záujmu o okolie, ale aj vzťahy s ľuďmi, nechutenstvo alebo nadmerná chuť do jedla, prejavuje sa, aj bolesťami žalúdka s radou ďalšími behaviorálnymi a stresom produkujúc ich symptómov uvedenými v tabuľke. Medzi vážnejšie poruchy patria napríklad F 44.0 Disociatívna amnézia, pri ktorej môže nastať strata pamäti, F 44.1 Disociatívna fúga, F. 44.2 Disociatívny STU por F 44.3 Poruchy typu tranzu a posadnutý, F 44.4 DIsociatívnu motorickú poruchu, F 44.5 Disociatíne konvulzie, F 44.6 Disociatívnu anestéziu a stratu snezória ako aj F 44.7 Zmiešanú disociatívnu poruchu alebo, aj F 44.8 Iné konverzné poruchy.  Na druhej strane je neuroimunológický výskum podporuje tvrdenie, že taktiež dokázané, že naopak pozitívne emócie a pocit blízkosti, ktoré sú základnými ľudskými potrebami zvyšujú imunitný systém a napomáhajú k šťastnejšiemu, spokojnejšiemu a hlavne efektívnejšiemu životu a bytia ako takého, pretože podporujú tvorbu hormónov, ako sú oxytocín, endorfín a vazopersín.

Oxytocín znižuje krvný tlak, aktivuje a redukuje nezdravú hladinu kortizolu, stresového hormónu. Enforfín sa vylučuje napríklad po cvičení, tlmí bolesť a pôsobí ako analgetikum. Enforfíny priamo vplývajú na spánok, náladu, ale aj na endokrinnú reguláciu tela. Vazopresín zabezpečuje fyziologickú rovnováhu v tele, nevyhnutnú na prežitie. Ignorovaním varovných signálov môže dôjsť k nenaváteľným neurofyzickým poruchám. A čím dlhšie zotrváte v nečinnosti a v podmienečnom životnom štýle, tým je pravdepodobnejšie, že negatívne symptómy premôžu imunitný systém a nechajú vás organizmus s permanentne fyziologickými, ale aj duševnými zmenami.

Ak nič vo svojom živote nezmeníte, tak všetko ostane presne tak, ako to bolo doposiaľ! O týždeň, mesiac či rok, budete žiť taký istý podmienečný život, aký ste žili doteraz. Zamyslíte sa či chcete o týždeň, mesiac, či rok byť tu presne tu, kde ste dnes alebo, či chcete zmenu? Ak chcete zmenu, ta pre ňu musíte aj niečo urobiť! Zmena vyžaduje aj zmenu vo vašom správaní!

Cesta za sebapoznaním vás môže niečomu novému naučiť a možno pozmeniť nielen smer vašej cesty, ale aj vašu víziu a vnímanie samých seba. Ak, ale absolútne nič nezmeníte, tak budete navždy fungovať v emočnom strese a podmienečnej minulosti, pretože vaše podvedomie si všetko pamätá, a tak aj naďalej ohrozovať vaše  psychické ale aj fyzické zdravie.

 

Tématické články:

https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1001021/1724277/Kortizol-je-dobry-sluha–ale-zly-pan–Priznaky–ktore-upozornuju-na-hormonalny-zmatok
https://danielmarko.blog.sme.sk/c/294979/Zabijak-kortizol-ovladnite-stresovy-hormon-a-ovladnete-svoje-telo.html
http://www.aimcasopis.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=9165&magazine_id=18
https://dennikn.sk/blog/1194696/hormon-blizkosti-alebo-preco-tuzime-po-dotyku/