OBETE   EMOCIONÁLNEHO  ZNEUŽÍVANIA

Ak je niekto v kontakte s niekým, kto je narcista, prežíva niečo, čo sa nazýva syndróm narcistickej obete. Narcisti často vyzerajú očarujúco zvonku, ale zvyčajne spôsobujú veľkú emocionánu bolesť a traumu, ktorá na prvý pohľad je úplne neviditeľná a z tohto dôvodu sa často obete narcistického zenužívania nadostávajú adekvátnu poporu ani od svojích blízkych. Narcistické zenužívanie sa na obeti začne prejavovať postupom času a to tak, že ľudia trpiaci narcistickým majú sklon trpieť depresiou, čo sa prejavuje aj s problémami prijímať rozhodnutia a preajvom kratšie rozpätia pozornosti.

Možno si všimete zmeny chuti, podráždený žalúdok alebo nevoľnosť bolesť a iné gastrointestinálne ťažkosti, bolesti svalov, nespavosť, alebo únavu. Užívanie alkoholu a iných látok sa môže niekedy javiť ako užitočný spôsob, ako zvládnuť tieto príznaky, najmä nespavosť. Vo výsledku môžete skonzumovať viac, ako by ste chceli v snahe zvládnuť nežiaduce pocity alebo fyzické trápenie. Narcistické týranie je nepredvídateľné. Je to ako hra na automaty, nikdy neviete čo príde, či výhra v podobe darčeka alebo prehra v podobe kriticky a degradácie. Ak neviete, čo v danom okamihu niekto urobí alebo povie, môže sa u vás vyvinúť veľké napätie z toho, že sa musíte pravidelne pripravovať na to, že budete čeliť konfliktom.Obavy z neustáleho prúdu kritiky a z toho, ako najlepšie zvládnuť urážlivé správanie, ktoré začínate rozpoznávať, vás môžu tiež neustále znepokojovať.

 

Známky emocionálneho zneužívania

 

Ľudia reagujú na týranie a iné traumy rôznymi spôsobmi.Môžete sa pokúsiť postaviť násilníkovi alebo sa budete snažiť uniknúť danej situácii. Ak tieto metódy nefungujú alebo si myslíte, že ich nemôžete použiť, môžete namiesto toho reagovať zmrazením. Reakcia na zmrazenie sa zvyčajne stane, keď sa cítite bezmocní. Často to vyžaduje disociáciu, pretože emočné dištancovanie sa od týrania môže pomôcť znížiť jeho intenzitu a účinne utlmiť časť bolesti a utrpenia, ktoré prežívate.

Ak pochybujete o svojom vnímaní zneužitia, keď o ňom nemôžete s nikým hovoriť, pretože si myslíte že vám to aj tak nikto neuverí, alebo ak vás vaši blízki oslovia, že ste urobili chybu a nikto vám neverí, že dotyčná osoba vám ubližuje, ba dokonca vás známi  povzbudia vás, aby ste násilnému toxickému človeku dali ďalšiu šancu, môžete to nakoniec spôosbiť, že sa urobiť tak, že si s nimi znovu získate spojenie a vystavíte sa jeho toxickému emočnému zenužívaniu.

Narcistické týranie má často dôsledky, že robíte zlé rozhodnutia a nemôžete urobiť nič správne. Zneužívajúci vás môže rovno označiť za hlúpych alebo ignorantských, hoci by vás mohol urážať falošne láskavým tónom, až postupom času tieto urážky akceptujete a pripájate si ich k svojmu vnímaniu seba samého, výsledkom čoho je neustála sebakritika a nízke sebavedomie.Taktika skreslovania reality vás tiež môže prinútiť pochybovať o svojich rozhodovacích schopnostiach. Ak vás niekto manipuluje, aby ste uverili, že si predstavujete veci, ktoré sa skutočne stali, môžete naďalej pochybovať o vašom vnímaní udalostí. Táto neistota môže ovplyvniť vašu schopnosť rozhodovať sa dobre do budúcnosti.

Ak ste zažili narcistické týranie, môžete mať tiež problém stanoviť zdravé hranice vo svojich vzťahoch s ostatnými. Máte príznaky úzkosti a depresieÚzkosť a depresia sa bežne vyvíjajú v dôsledku narcistického zneužívania. Značný stres, ktorému čelíte, môže vyvolať pretrvávajúce pocity obáv, nervozity a strachu, najmä keď nikdy neviete, čo môžete od ich správania očakávať. Môžete sa cítiť beznádejne alebo bezcenne, stratiť záujem o veci, ktoré vám predtým prinášali radosť, a bojovať za to, aby ste videli ďalšie nádejné výsledky do budúcnosti. Je tiež bežné, že budete mať veľa zmätkov v tom, čo ich prinútilo tak náhle zmeniť, najmä ak toho veľa o narcizme neviete. Mohli by ste niesť vinu za zneužitie, možno by ste verili ich obvineniam, že sa o nich nesmiete dostatočne starať, alebo si v prvom rade vyčítate, že ste sa za ich klamali. Buď môže prispieť k pocitu bezcennosti, a ďalej tak znížiť sebaúctu. Prečo sa tieto obete, najčastejšie ženy, vrátili do násilného vzťahu? Prečo sa poškodili a dostali do veľmi nestabilnej a nebezpečnej situácie? Teraz viem, že dôvodom mnohých týchto návratov boli narcistické vzťahy, kde narcista používal niečo, čo sa volá hoovering. Viac nájdete v časti formy emocionálnej manipulácie.

 

PODPORA   PRE   OBETE   EMOCIONÁLNEHO   ZNEUŽÍVANIA

Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou narcistického zenužívania je dobré vyhľadať odbornú pomoc. Ľudia vo vašom živote, vám nevedia pomôcť, pretože nemôžu ani tušiť čím prechádzate. Vyhľadajte odborníka, ktorý sa venuje narcistickým vzorcom správania.

 

PRIVÁTNA  SKUPINA  PRE  OBETE  NARCIZMU

 

Na facebooku sme vytvorili skupinu pre ľudí v toxických a narcistických vzťahoch. Možnosť vymienať si životné skúsenosti, ktorými ste prešli je prvý krok k emocionálnej slobode. Narcistické formy zmenužívania sú také špecifické, že väčšinou len tí, ktorí si narcistickým zenužívaním prešli vás budú vedieť pochopiť.

Staňte sa súčasťou ľudí, ktorí vás naozaj dokážu pochopiť a zdielajte s nimi každodenné problémy. Nájsť podpornú skupinu  je kľúčom k lepšiemu životu.  Pochopenie, že nie ste sami a že to čo prežívate je skutočné, je prvým krokom k bezpodmienečnému životu.

Je smutné, že napriek tomu, že narcisizmus zasahuje to každodenného života väčšiny ľudí, neexistuje žiadna skupina, ktorá by sa zaoberala práve touto problematikou.  Naša privátna skupina je bezplatná a je monitorovaná denne, aby obete narcistického zenužívania mali priestor slobodne komunikovať.

Ak sa chcete pripojiť k našej FB skupine. Obete narcistickej manipulácie. Choďte na svoj profil alebo svoju FB stránku, kliknite na Skupiny na ľavej strane sa vám ukáže  ponuka. Do vyhľadávacieho panela v hornej časti zadajte niektoré kľúčové slová pre skupinu, obete, narcistickej, manipulácie. Vyberte skupinu a potom kliknite na:  Pripojiť sa k skupine pod titulnou fotografiou. Vyberte, či sa chcete pripojiť ako svoj profil alebo svoju stránku.

 

KNIHY   PRE   OBETE   EMOCIONÁLNEHO   ZNEUŽÍVANIA

NÁJDETE V NAŠOM E-SHOPE

 

Bezpodmienečný život – identifikujte prečo ste sa stali obeťou emocionálneho  zneužívania a zmeňte svoj program od základu.

Kniha obsahuje vyše 40 cvičení na sebarozvoj a sebapoznanie, identifikáciu podmienečných faktorov, ako aj na preprogramovanie vnímanie z podmienečného na bezpodmienečné. Kniha slúži aj ako pracovný zošit a ponúka miesto na paktizovanie a aplikáciu cvičení.

Zistíte, prečo ste sa práve vy stali obeťou narcistického zneužívania, naučte sa dešifrovať podmienečné vzorce správania, ktoré podporujú  emocionálnu reguláciu.

 

Päťdesiat odtieňov narcistu – naučte sa rozpoznať manipulatívne správanie ľudí vo vašom živote, aby ste neboli obeťami emočného zneužívania naďalej.

Kniha ponúka aj test narcistického spektra, ktorý vám pomôže identifikovať, či niekto vo vašom živote alebo dokonca vy sami neprejavujete známky narcistického spektra. Test poukazuje aj na spekrum empatie, čo je dôležité zistenie z hľadiska, či by ste sa ako empatická osoba nemohli stať ľahkou obeťou narcistického zneužívania.