Čo je emocionálne zneužívanie

Narcistické – emocionálne týranie / zneužívanie je hypernym pre psychologické, finančné, sexuálne a fyzické týranie druhých niekým s narcistickými vlastnosťami alebo trpiacim narcistickou poruchou osobnosti (NPD).Ľudia trpiaci narcistickým zneužívaním sa ťažko rozhodujú a majú tendenciu mať kratší rozsah pozornosti. Bývajú tiež depresívni a prejavujú sa nedostatkom starostlivosti o seba. Amygdala – centrum strachu v mozgu – sa nakoniec aktivuje zakaždým, keď pocítite úzkosť alebo strach.

 

Narcistická porucha osobnosti (NPD) je stav, keď ľudia majú  pocit vlastnej dôležitosti a hlboko zakorenenú potrebu pozornosti a obdivu. Tí, ktorí žijú s NPD, prejavujú zjavný nedostatok empatie k pocitom a potrebám ostatných. Narcisti radi vyvíjajú moc nad tými, ktorých môžu ľahko ovládať, a len zriedka, ak vôbec si pripúšťajú svoje chyby.

Vďaka tomu narcisti konajú bez hanby a pocitu viny. Narcisti si o sebe myslia, že sú dokonalí, a racionalizujú akejkoľvek škody, ktorú spôsobia, tým, že obviňujú svoje obete. Narcisti majú nafúknutý zmysel pre vlastnú dôležitosť, a aby si udržali svoj sebaobraz dôležitosti, znižujú a degradujú ostatných.

 

Narcisti si seba predstavujú ako skvelých ľudí, a to aj napriek tomu im závidia to, čo iní dosiahli alebo dosiahli. Narcisti  očakávajú dobré zaobchádzanie a budú sa riadiť dvojtvárnymi normami, ktoré platia len pre durhých no oni bez ťažkosti dokážu porušovať dokonca aj zákon, pretože si myslia, že sa ich zákon netýka. V hĺbke duše veria, že ľudia sú postrádateľní a že oni si zaslúžia, aby boli uspokojené všetky ich potreby, nech sú akékoľvek.

Čo sa prejavuje nerešpektovaním priestoru druhých a sústavným narušovaním a prekračovaním vzťahových hraníc.


Neuroveda narcizmu a narcistického zneužívania


Keď ľudia trpia v rukách narcistického tyrana, sú ovplyvnené niektoré dôležité oblasti mozgu, vrátane poškodenia hipokampu a amygdaly. Tieto zmeny vedú k ničivým účinkom, obzlášť ak narcistické zenužívanie začalo počas detstva.

Hipokampus je nevyhnutný pre učenie a rozvoj spomienok a amygdala je miesto, kde sa rodia emócie ako strach, pocit viny, závisť a hanba. Nadmerná stimulácia týchto životne dôležitých oblastí mozgu narcistickým rodičom (rodičmi) zanecháva u dieťaťa zmenšený hipokampus a amygdalu. Pretože tieto regióny sú menšie ako priemer, dieťa dorastie do dospelosti s úprimným nedostatkom schopnosti zvládnuť svoje vlastné emócie, najmä tie, ktoré sú hanbou a pocitom viny.

Poškodenie amygdaly obetí narcistického zneužívania sa uväzní v permanentnom stave strachu a úzkosti a zle reaguje na environmentálne spúšťače, ktoré im pripomínajú porušenie narcisom. To znamená, že obete narcistického zneužívania sú neustále v strehu pred nebezpečenstvom, ktoré v súčasnosti neexistuje.Táto hypervigilancia vedie deti narcistov tiež k tvorbe rozličných somtatických ochorení ako napríklad k záchvatom paniky, fóbiám, obsesívno-kompultívnym poruchám, poruchám osobnosti, ako aj k iným panickým poruchám. Následky narcistického zenužívania sú navypočitaľné a celoživotné, a významne bránia obetiam narcistického zenužívania v plnohodnotnom a produktívnom živote. Narcistické týranie nie je nikdy chybou tých, ktorí sú jeho obeťami.

Viac sa dozviete aj na našom YouTube kanále: Bezpodmienečný život – PSy&LK