Medzinárodná klasifikácia duševných chorôb a porúch správania zapríčineným nadmerným stresom má osobitnú kategóriu: somatické choroby psychogénneho pôvodu, do tejto kategórie patria F40 Fóbicko-anxiózne poruchy sem patrí F40.0 Agorafóbia – strach z opúšťania domova, F40.1 Sociálne fóbie – strach z posudzovania inými ľuďmi, ktorá vedie k vyhýbanu sa spoločenským situáciám, F40.2 Špecifické alebo izolované fóbie – strach zo špecifickej situácie ako blízkosť určitých zvierat, strach z výšky, strach z letu, strach zo zatvorených priestorov, strach zo zubeného ošetrenia a iné.

Napríklad chronický stres v živote zapríčiňuje F40.8 Iné fóbické úzkostné poruchy, F40.9 Nešpecifikované fóbické úzkostné poruchy a F41.0 Panické poruchy – neobmedzujúc a sa na špecifickú situáciu, F41.1 Porucha s generalizovanou úzkosťou – špecifická pretrvávajúca úzkosť, zameraná na určité a špecifické okolnosti alebo prostredie. F41.2 Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha kam patrí aj F41.3 Iné zmiešané úzkostné poruchy, F41.8 Iné špecifikované úzkostné poruchy, F41.9 Nešpecifikované úzkostné poruchy.

Stres vyvoláva aj radu ďalších duševných porúch ako napríklad: Obsesívno-kompulzívne poruchy, ktoré sa prejavujú obsesívnymi myšlienkami a kompulzívnym správaním, kam patria F42.0 Prevažne obesívne myšlienky alebo ruminácie, F 42.1 Prevažne kompulzívne konanie, F42.2 Zmiešané obsesívne myšlienky a konanie, F42.8 Iné obsesívno-kompulzívne poruchy, F 42.9 Nešpecifické obsesívno-kompulzívne poruchyF43 Reakcie na ťažký stres a adaptačné poruchy sa odlišuje symptómami a priebehom, často je akýmsi začiatkom širokej škály porúch, ako napríklad F 43.0 Akútna stresová reakcia, F 43.1 Posttraumatická stresová porucha, F43.2 Adaptačné poruchy, F 43.8 Iné reakcie na ťažký stres, F 43.9 Nešpecifikované reakcie na ťažký stres. Počiatočné symptómy sa prejavujú aj vo forme ekzémov, dermatitídy, artritídy, psychogénny reumatizmus, astma, hypertenzná choroba srdca, krvné a lymfatické poruchy, vredy, hnačky, zvracanie, nechutenstvo, bulímia alebo, aj diabetes.


Otestujte sa či aj vy nemáte počiatočné príznaky a prejavujete varoné signály, ktoré by mohli ohrozovať vaše fyzické a duševné zdravie.

DOTAZNÍK MERANIE OHROZUJÚCICH ŽIVOTNÝCH SYMPTÓMOV

Aby ste si dokázali ľahšie uvedomiť do akej mieri žijete v podmienečnom živote odpovedzte si na nasledujúce otázky.

Za každú kladnú odpoveď si započítajte jeden bod.

Za posledný týždeň…

 • Mali ste pocit, že sa niekto na vás neprávom hnevá?

 • Nahnevali ste sa alebo reagovali neprimerane v profesionálnom alebo osobnom živote?

 • Mali ste pocit, že druhí svojím správaním ranili vaše city?

 • Mali ste pocit, že by ste sa mali ospravedlniť za svoje správanie?

 • Ignorovali ste niekoho pretože ste sa cítili dotknutý a urazený?

 • Dopustili ste, aby sa k vám druhí nesprávali s úctou?

 • Myslíte si, že ľudia zneužili vašu dobrotu?

 • Cítili ste, že vás niekto neprávom kritizuje?

 • Nahenvalo vás niečo a vy ste si neskôr ani nevedeli spomenúť, prečo to tak je?

 • Mali ste pocit, že prídete o vzťah alebo priateľstvo ak vyjadríte svoj skutočný názor?

 • Presvedčil vás niekto robiť niečo aj napriek tomu, že ste to vôbec nechceli?


Ak ste pri vyhodnotení testu napočítali viac ako päť bodov, tak jednáte v rozpore so svojími jadrovými presvedčeniami a hodnotami.
Čo znamená, že žijete v podmienečnom svete a vaše telo neustále bojuje samo so sebou, a vlastne proti sebe!
Čím viac kladných odpovedí máte, tím ste pod väčším emočným stresom.

Ak máte záujem o personifikované hodnotenie, môžeme vám ho poslať anonymne za poplatok 5,- eur. Personifikované hodnotenie zahŕňa identifkáciu podmienečných životných faktorov, ktoré ohrozujú vaše fyzické ale aj duševné zdravie. Pomôže vám určiť, hierachiu vášho podmienečného života, a napomáha identifikovať vzorce správania, ktoré podporujú podmienečný životný štýl. Ak máte záujem o personifikované hodnotenie, napíšte mi na antonialpm2005@gmail.com.


Uvedomte si, že ak nič vo svojom živote nezmeníte, tak všetko ostane presne tak, ako to bolo doposiaľ!

O týždeň, mesiac, či rok, budete žiť taký istý podmienečný život, aký ste žili doteraz!


Ako súkromná organizácia neposkytujeme vašu e-mailova tretím stránám. Výsledok testu je zobrazený len vám osobne a nebude uložený v žiadnej databáze.