ABECEDNÝ LABYRINT – PRACOVNÝ ZOŠIT – TLAČENÝ FORMÁT

18,00 s DPH (15,00 bez DPH)

NÁDHERNÉ ILUSTRÁCIE, KTORÉ UČIA DETI NIELEN OBKRESLOVAŤ ALE AJ EMPATII. KAŽDÉ CVIČENIE JE ZAMERANÁ NA NIELEN NA URČITÉ PÍSMENKO ABECEDY, ALE AJ POUKAZUJE NA DÔLEŽITOSŤ POMÁHAŤ  DRUHÝM, AKO AJ NA VYLEPŠOVANIE VZŤAHOV.

V pracovnom zošite nielen pre predškolákov nájdete aktivity obsahujúce zábavné aktivity  na precvičovanie písania písmen, spájanie, dokresľovanie, hľadanie správnej cesty zábavnou formou, ale navyše náš pracovný zošit je jedinečný, pretože každé cvičenie poukazuje na empatiu. Je viac ako len príprava na predškolskú výučbu. Celý pracovný zošit je ukončený certifkátom, kde rodič môže dopísať meno dieťaťa za zvládnutie týchto znalostí.

 

Koncentrácia a sústredenie sa často spájajú so zručnosťami pred písaním. Keď vaše batoľa používa ruku a prsty na posúvanie ceruzky, pastelky alebo značky pozdĺž čiary, musí sa sústrediť na to, čo robí. Aby mohol dodržať túto líniu, musí ju neustále sledovať a zároveň si pripomínať, aby stále držal svoj písací náčinie a udržiaval ho v pohybe. To je veľa, na čo sa treba sústrediť, ale všetko funguje na rozvoj jeho pracovnej pamäte a pozornosti.

 

 

Popis

Obkresľovanie môže doladiť kresliace a písacie schopnosti a je jedinečný v tom, že v každom cvičení poukazuje a navádza na empatiu.

Dieťa sa učí  koordinovanejším pohybom, ktoré bude potrebovať na písanie rukou. Medzi ďalšie výhody sledovania pred zápisom patria:

  • Rozvíjanie dominantnej ruky (hoci obľúbená sa zvyčajne nestane prevládajúcou až do veku 4 rokov
  • Získanie schopnosti uchopiť a manipulovať s písacími nástrojmi
  • Rozvíjajte koordináciu ruka-oko, aby ste mohli písať tam, kam mu oči hovoria
  • Prekročenie stredovej čiary, ktoré pomáha vizuálnemu sledovaniu a uvedomeniu si pravej a ľavej strany
  • Koncentrácia a sústredenie

Koncentrácia a sústredenie sa často spájajú so zručnosťami pred písaním. Keď dieťa používa ruku a prsty na posúvanie ceruzky, pastelky alebo značky pozdĺž čiary, musí sa sústrediť na to, čo robí. Aby mohol dodržať túto líniu, musí ju neustále sledovať a zároveň si pripomínať, aby stále držal svoj písací náčinie a udržiaval ho v pohybe. To je veľa, na čo sa treba sústrediť, ale všetko funguje na rozvoj jeho pracovnej pamäte a pozornosti.

Vizuálne-priestorové zručnosti

Vizuálne a priestorové zručnosti sa týkajú jeho schopnosti vycítiť, kde sa veci okolo neho nachádzajú, napríklad ako ďaleko je papier na stole od jeho tváre. Počas experimentov s obkresľovaním sa naučí, ako spojiť to, čo vidí (napríklad čiary alebo tvary), s tým, ako ich vytvoriť pomocou ceruzky.

Kreativita a zručnosti v kreslení

Prostredníctvom obkresľovania sa dieťa tiež naučí, ako vytvárať pohyby, ktoré môže použiť na kreslenie obrázkov samo. Napríklad obkresľovanie zakrivených čiar ho nakoniec povedie k tomu, že si sám nakreslí zakrivenú čiaru, ktorú môže použiť na vytvorenie dúhy.

Písanie rukou písaného písma zohráva nenahraditeľnú úlohu nielen pri učení sa písať v detskom veku, je dôležité aj v období dospievania, má svoje dôležité postavenie aj vo veku seniorov či dokonca pri nástupe demencie.

  • ako písanie súvisí s myslením, pamäťou a pozornosťou,
  • ako môže ovplyvniť neurologické prepojenia v mozgu,  
  • ako vám môže pomôcť pri strese,
  • ako môže pomôcť oddialiť nástup demencie v starobe, atď.

PRACOVNÝ ZOŠIT OBSAHUJE VŠETKY ZÁKLADNÉ PÍSMENKA ABECEDY. PRACOVNÝ ZOŠIT JE A4 FORMÁT A MÁ 55 STRÁN

ABECEDNÝ LABYRINT – PRACOVNÝ ZOŠIT – TLAČENÝ FORMÁT